Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe11
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepsza pracę o gminie Dąbrowa Białostocka

organizator:

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 94
termin składania wniosków: 30.04.2011

Konkurs na najlepsza pracę o gminie Dąbrowa Białostocka

Celem konkursu jest promocja badań dotyczących zagadnień związanych z wszelkimi aspektami życia i funkcjonowania Gminy Dąbrowa Białostocka, zainteresowanie mieszkańców tematyką lokalna i zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy o Gminie i jej utrwaleniu.

W konkursie mogą brać udział prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie podyplomowe) oraz publikacje naukowe dotyczące wszelkich zagadnień związanych bezpośrednio z Gmina Dąbrowa Białostocka.

Aby wziąć udział w konkursie należy  zgłosić pracę do końca kwietnia 2011 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Solidarności 1, pokój nr 19.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2011 roku.

W konkursie przyznawane są wyróżnienia. Autor wyróżnionej pracy otrzymuje dyplom oraz nagrodę pieniężną. Jej wysokość ustalana jest przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Przewiduje się możliwość przyznania kilku równoległych wyróżnień. Przyznania jednego wyróżnienia, bądź nie przyznania żadnego w danej edycji konkursu.

Pracę do konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, autor publikacji, opiekun (promotor) pracy lub macierzysta uczelnia, bądź inna osoba, jednakże zawsze za pisemną zgodą autora.

Przy zgłaszaniu udziału w konkursie należy przedstawić:

 • pracę dyplomową, publikację naukową (w formie zwartej)
 • potwierdzenie o nadaniu dyplomu
 • dane autora wraz z adresem i telefonem
 • zgoda autora na zgłoszenie pracy do konkursu

Autorzy prac z dniem zgłoszenia pracy do konkursu udzielają na czas nieokreślony upoważnienia Gminie Dąbrowa Białostocka do nieodpłatnego korzystania z prac, w tym publikacji w całości lub części.

Kopie wszystkich prac uczestniczących w konkursie, z chwilą ich zgłoszenia, przechodzą na własność organizatora i przekazywane są do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej, gdzie są udostępniane zainteresowanym w czytelni.

Kopie wszystkich prac uczestniczących w konkursie, z chwilą ich zgłoszenia, przechodzą na własność organizatora i przekazywane są do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej, gdzie są udostępniane zainteresowanym w czytelni.

Informacje pochodzą ze strony www.wse.edu.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
tel.: (85) 712 11 00
dabrowab@beep.pl
www.wse.edu.pl