Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę nt. historii polskiej informatyki

organizator:

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2015

Konkurs na najlepszą pracę nt. historii polskiej informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne startuje z pierwszą edycję konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszego opracowania z zakresu historii informatyki polskiej. Na laureatów czekają wysokie nagrody pieniężne – zwycięzca otrzyma aż 25 tys. zł. Zgłoszenia do konkursu pn. „Historia informatyki polskiej” można nadsyłać do 31 marca.
Jak tłumaczy genezę konkursu Jerzy Nowak, pomysłodawca przedsięwzięcia oraz przewodniczący Sekcji Historycznej PTI i członek Zarządu Głównego PTI, historia informatyki w Polsce – na tle innych krajów – jest niewystarczająco udokumentowana. Na rynku wydawniczym znajdziemy stosunkowo niewiele pozycji opisujących zarówno wybitnych twórców, jak i wydarzeń, które wywarły istotny wpływ na rozwój informatyki i przemysłu komputerowego w Polsce. Konkurs „Historia informatyki polskiej” ma na celu zapełnienie tej luki.
Aby przystąpić do konkursu, wystarczy przedstawić koncepcję pracy – monografii lub opracowania historycznego, zawierającą krótkie streszczenie projektu oraz wstępną bibliografię, na której będzie się opierać. Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do byłych pracowników sektora informatycznego, jak i pracowników naukowych, mających na koncie publikacje nawiązujące do tematu.
Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy potrwa od 25 lutego do 31 marca – w tym czasie będą przyjmowane zgłoszenia, które następnie zostaną ocenione w aspekcie spełnienia warunków konkursu. Kolejny, którego zakończenie planowane jest na 31 maja, będzie polegał na wyłonieniu w drodze recenzji zwycięzcy oraz pozostałych laureatów.
Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Z laureatami zostaną podpisane umowy wydawnicze, zakładające m.in. całkowite sfinansowanie publikacji. Ponadto zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, w tym za zajęcie 1. miejsca aż 25 tys. zł.
Nadesłane prace oceni Jury, składające się z przedstawicieli środowiska naukowego. Przy ocenie projektów pod uwagę będą brane takie czynniki, jak: popularnonaukowe lub naukowe podejście do tematu; podstawa źródłowa, wyrazista, dobrze przemyślana i przekonywająco uargumentowana myśl przewodnia; konstrukcja, podział treści, oryginalność i jakość merytoryczna; zakres kalendarzowy pracy, np. historia informatyki w określonym przedziale czasu oraz dziedzinowy, np. historia informatyki w branży czy instytucji, a także recenzje opracowane przez samodzielnych pracowników naukowych. Zgodnie z planami organizatora publikacje konkursowe powinny być wydane w połowie 2016 r.
Skład Jury w najbliższym czasie zostanie opublikowany na witrynie http://pti.org.pl.
Zapraszamy do Konkursu Wszystkich zainteresowanych. Pytania prosimy nadsyłać na adres: konkurs@zg.pti.org.pl
Informacje pochodzą ze strony: www.pti.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Informatyczne
.
.

konkurs@zg.pti.org.pl
www.pti.org.pl/