Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności

organizator:

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.01.2015

Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej ogłasza III KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE Z OBSZARU OBRONNOŚCI
POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PANA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa.
Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w Konkursie są:
 • uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne,
 • instytuty badawcze, towarzystwa naukowe,
 • podmioty gospodarcze,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z podmiotów ww.,
 • osoby fizyczne.
Laureatów Konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Sekretarz Stanu w MON. W składzie Kapituły zasiadają między innymi:
 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • Prezes Urzędu Patentowego RP,
 • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
Suma nagród w Konkursie wynosi 200 000 zł, w tym:
 • w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagroda I stopnia – 60 000 złotych, nagroda II stopnia – 40 000 złotych, nagroda III stopnia – 20 000 złotych,
 • w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych nagroda I stopnia – 50 000 złotych, nagroda II stopnia – 20 000 złotych,
 • wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci nagrody Ministra Obrony Narodowej w wysokości 10 000 złotych oraz rzeczowej Prezesa Urzędu Patentowego RP.
Wnioski konkursowe, wg wzorów zawartych w regulaminie, należy kierować na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, w terminie do dnia 30 stycznia 2015 roku.
Szczegóły dotyczące Konkursu zawiera regulamin – do pobrania na stronie: www.dnisw.mon.gov.pl
Informacje pochodzą ze strony: www.dnisw.mon.gov.pl

Kontakt

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa


www.dnisw.mon.gov.pl