Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności

organizator:

Minister Obrony Narodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.07.2017

Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności

Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa.

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w Konkursie są:

– uczelnie publiczne i niepubliczne,
– instytuty badawcze, towarzystwa naukowe,
– podmioty gospodarcze,
– konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z podmiotów ww.,
– osoby fizyczne.

Laureatów wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Podsekretarz Stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski. W Kapitule zasiadają między innymi:

– Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
– Szef Sztabu Generalnego WP,
– Prezes Polskiej Akademii Nauk,
– Prezes Urzędu Patentowego RP,
– Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
– Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Suma nagród w Konkursie wynosi 200 000 zł, w tym:

– w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagroda I stopnia – 60 000 złotych, nagroda II stopnia – 40 000 złotych, nagroda III stopnia – 20 000 złotych,
– w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych nagroda I stopnia – 50 000 złotych, nagroda II stopnia – 20 000 złotych,
– wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci nagrody Ministra Obrony Narodowej w wysokości 10 000 złotych oraz rzeczowej Prezes Urzędu Patentowego RP.

Wnioski konkursowe, wg wzorów zawartych w regulaminie, należy kierować na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, w terminie do dnia 7 lipca 2017 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.mon.gov.pl

Kontakt

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa


www.mon.gov.pl

Dokumenty

do pobrania