Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci68
 • absolwenci68
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne27
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd34
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie

organizator:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2014

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie

Cel konkursu:

Celem Konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, wsparcie najbardziej utalentowanych spośród nich na wczesnych etapach ich kariery badawczej, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach.
Tematyka:
 • Zakres tematyczny konkursu obejmuje prace dotyczące wszystkich aspektów teatru w jego znanych odmianach – tak współczesnych, jak i historycznych. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń dotyczących metodologii, zakresu pojęć czy zaplecza ideowego.
 • Tematyka prac biorących udział w konkursie obejmuje także badania nad widowiskami i performansami oraz widowiskowymi i performatywnymi aspektami różnorodnych zjawisk i procesów życia społecznego i indywidualnego.
 • Na Konkurs zgłaszane być mogą także prace dotyczące dramatu pod warunkiem, że uwzględniają jego aspekt teatralny i/lub dzieje sceniczne.
Warunki:

 • W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania, ocenione w roku akademickim, w którym zostaje ogłoszony konkurs, czyli 2013/2014.
 • W Konkursie mogą brać udział prace powstałe na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Prace powstałe na uczelniach zagranicznych dopuszcza się, jeśli ich autorkami/autorami są obywatele Polski.
 • W konkursie mogą brać udział prace magisterskie powstałe zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych lub podyplomowych.
 • Z konkursu wyłączone są prace magisterskie, których promotorem jest osoba zasiadająca w Jury konkursu.
Zgłaszanie prac:
Prace na konkurs zgłaszane są przez ich promotorów, którzy dołączają do zgłaszanych prac swoje rekomendacje.
W przypadkach szczególnych praca może być zgłoszona przez inną osobę, w tym przez jej autorkę/autora. Wówczas należy do niej dołączyć rekomendację (recenzję) pracownika naukowego uczelni wyższej.
Zgłoszenie do udziału w konkursie zawierać powinno:
a. tekst pracy w formie wydruku i w postaci elektronicznej (w ogólnodostępnym
formacie np. DOC, PDF, ODT, DOCX);
b. wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej
www.instytut-teatralny.pl )
Termin:
31 października 2014 (decyduje data stempla), na adres:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
00-467 Warszawa
ul. Jazdów 1
(z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”)
oraz w formie elektronicznej na adres mailowy:
konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl
Nagrody:
 • Jury przyznaje Nagrodę Główną dla najlepszej pracy magisterskiej.
 • Jury może także przyznać dodatkowe nagrody niższego stopnia dla wyróżniających się prac magisterskich.
 • Jury przyznaje także dwie Nagrody Specjalne:
– nagrodę im. Jerzego Gota dla najlepszej pracy z zakresu historii teatru polskiego
– nagrodę im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu.


Informacje pochodzą ze strony:www.instytut-teatralny.pl

Kontakt

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa


www.instytut-teatralny.pl