Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego

organizator:

Krajowa Rada Komornicza

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2015

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego

II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie
Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych Polsce.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2014/2015
Zgłoszenie może być dokonane przez:
 • autora pracy,
 • promotora,
 • dyrektora instytutu/katedry lub dziekana wydziału szkoły, w której
 • przeprowadzony był egzamin magisterski.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem pracyzgłoszonej do Konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail,
 2. uzasadnienie zgłoszenia do którego należy dołączyć:
 • zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego lub kopię protokołu egzaminu magisterskiego,
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem,
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu lub braku zgody na bezpłatną publikację fragmentów nagrodzonej pracy w „Nowej Currendzie” lub „Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego”

3. Wykaz prac magisterskich zgłoszonych do Konkursu ogłasza się na stronie internetowej organizatora             Konkursu.

4. Prace zgłoszone do Konkursu można odebrać osobiście w siedzibie Krajowej Rady Komorniczej w                 Warszawie po zakończeniu edycji Konkursu.
W ramach Konkursu przewiduje się przyznanie:
 1. nagrodę I stopnia w wysokości 7.000, 00 zł
 2. nagrodę II stopnia w wysokości 5.000,00 zł
 3. nagrodę III stopnia w wysokości 3.000 zł
Zgłoszenia należy dokonać do 30 października 2015 r., przesyłając lub

dostarczając osobiście dwa pisemne egzemplarze pracy wraz z jej wersją

elektroniczną na adres: Krajowa Rada Komornicza w Warszawie, ul. Szpitalna 4

lok. 10, 00-031 Warszawa (krk@komornik.pl).

Informacje pochodzą ze strony www.komornik.pl

Kontakt

Krajowa Rada Komornicza
ul. Szpitalna 4 lok.10
00-031 Warszawa

krk@komornik.pl
www.komornik.pl