Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci38
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe4
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd19
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa, ekonomii, administracji i bezpieczeństwa

organizator:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2013

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa, ekonomii, administracji i bezpieczeństwa

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta zaprasza do udziału w I edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z zakresu prawa, ekonomii, administracji i bezpieczeństwa pod patronatem Rady Patronackiej WPiA UWM w Olsztynie

Prace do konkursu zgłaszają promotorzy. Jeden promotor może zgłosić jedną pracę.

Obszary tematyczne prac:

 • Efektywność ekonomiczna prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej (preferowane badania MŚP z regionu Warmii i Mazur).
 • Bezpieczeństwo woj. warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem regionu działania FRRŁ.
 • Bariery i problemy wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zapotrzebowania sektora MŚP na kapitał zewnętrzny lub/i inne wsparcie.
 • Efektywność finansowania działalności gospodarczej z udziałem środków z zewnątrz (preferowane badania udzielonych pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta).
 • Instrumenty wsparcia sektora MŚP: dotacje, pożyczki, kredyty, poręczenia, szkolenia itp.  i ich wpływ na rozwój regionu.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:

 • Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Regionu Łukta.
 • Dziekan WPiA UWM lub jego przedstawiciel.
 • Specjalista tematyczny powołany przez dziekana WPiA UWM
 • Przedstawiciel Rady Patronackiej.

Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa w terminie do końca września 2013 r.

Autorom najlepszych prac Komisja przyzna nagrody pieniężne

 • pierwsza nagroda w wysokości: 3.000 zł,
 • druga nagroda w wysokości: 2.000 zł,
 • trzecia nagroda w wysokości: 1.000 zł.

Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2013 r. na adres:
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wskazówki techniczne: Pracę wystarczy wydrukować dwustronnie (w kolorze ew. te strony, na których znajdują się wykresy itp.) i zszyć, a następnie włożyć do skoroszytu. Nie ma potrzeby oprawiania ani bindowania pracy.

Ogłoszenie wyników Konkursu planowane jest na wrzesień/październik 2013 r.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas inauguracji roku akademickiego lub w czasie innych uroczystości WPiA UWM.

Kontakt:
Barbara Gałązka – Kierownik Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
e-mail: b.galazka@frrl.org.pl
tel./fax 89 647 52 50
tel. kom. 784 662 972

Informacja pochodzi ze strony www.frrl.org.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta
tel. 784 662 972
b.galazka@frrl.org.pl
www.frrl.org.pl