Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konsumentów

organizator:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2014

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konsumentów

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu ochrony konsumentów. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat praw przysługujących konsumentom, możliwości ich dochodzenia oraz popularyzacja wiedzy na temat ochrony konsumentów.
Kryteria:
Do konkursu można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest prawnym aspektom ochrony konsumentów z wyłączeniem następujących zagadnień:
 • bezpieczeństwo produktów (w tym zagadnień dotyczących nadzoru rynku oraz systemu oceny zgodności);
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • bezpieczeństwo żywności i żywienia;
 • jakość wyrobów i usług.

Wymaganym językiem pracy magisterskiej jest język polski.

Przy wyłanianiu laureatów konkursu Komisja bierze pod uwagę w szczególności:
 • jakość merytoryczną pracy;
 • nowatorski i twórczy charakter pracy;
 • edytorski poziom pracy.
Nagrody:
Nagroda pieniężna za najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów wynosi 5 tys. złotych (brutto). Może również zostać przyznana druga i trzecia nagroda w wysokości odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych (brutto).
Termin:
Prace należy nadsyłać do 31 października 2014r.

Informacje pochodzą ze strony: www.uokik.gov.pl

Kontakt

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


www.uokik.gov.pl