Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historiiI idei społecznych, politycznych i prawnych

organizator:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2012

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historiiI idei społecznych, politycznych i prawnych

Przedmiotem konkursu są prace z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych obronione w danym roku akademickim.

Prace zgłaszają ich promotorzy z poparciem recenzentów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • trzy egzemplarze pracy w formie papierowej
 • pracę w formie elektronicznej na CD
 • podstawowe dane o autorze wraz z jego adresem e-mailowym i numerem telefonu
 • opinię o pracy napisaną przez jej recenzenta
 • autorskie streszczenie pracy o objętości 1500-1800 znaków

Powyższe materiały należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa i powiadomić o tym sekretarza Kapituły, dr. hab. Andrzeja Waśkiewicza e-mailem na adres: waskiewa@is.uw.edu.pl.

Termin zgłaszania prac upływa 31 października.

Zgłoszone prace ocenia powołana przez Kapitułę komisja konkursowa w składzie 3 samodzielnych pracowników naukowych o specjalnościach zależnych od tematyki zgłoszonych prac.

Ogłoszenie wyników ma miejsce na pierwszym w następnym roku zebraniu Rady Naukowej Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Laureatom przyznaje się dyplomy oraz pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 1000, 750, 500 zł.

Nagrodzone prace zostają rekomendowane do publikacji w czasopiśmie Przegląd Filozoficzno-Literacki, zależnie od swojej objętości w formie pełnej lub skróconej.

Informacje pochodzą ze strony www.ifispan.waw.pl

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa

waskiewa@is.uw.edu.pl.
www.ifispan.waw.pl