Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe11
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historiiI idei społecznych, politycznych i prawnych

organizator:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2012

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historiiI idei społecznych, politycznych i prawnych

Przedmiotem konkursu są prace z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych obronione w danym roku akademickim.

Prace zgłaszają ich promotorzy z poparciem recenzentów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • trzy egzemplarze pracy w formie papierowej
 • pracę w formie elektronicznej na CD
 • podstawowe dane o autorze wraz z jego adresem e-mailowym i numerem telefonu
 • opinię o pracy napisaną przez jej recenzenta
 • autorskie streszczenie pracy o objętości 1500-1800 znaków

Powyższe materiały należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa i powiadomić o tym sekretarza Kapituły, dr. hab. Andrzeja Waśkiewicza e-mailem na adres: waskiewa@is.uw.edu.pl.

Termin zgłaszania prac upływa 31 października.

Zgłoszone prace ocenia powołana przez Kapitułę komisja konkursowa w składzie 3 samodzielnych pracowników naukowych o specjalnościach zależnych od tematyki zgłoszonych prac.

Ogłoszenie wyników ma miejsce na pierwszym w następnym roku zebraniu Rady Naukowej Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Laureatom przyznaje się dyplomy oraz pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 1000, 750, 500 zł.

Nagrodzone prace zostają rekomendowane do publikacji w czasopiśmie Przegląd Filozoficzno-Literacki, zależnie od swojej objętości w formie pełnej lub skróconej.

Informacje pochodzą ze strony www.ifispan.waw.pl

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa

waskiewa@is.uw.edu.pl.
www.ifispan.waw.pl