Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej

organizator:

Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2015

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej

Organizatorem Konkursu jest Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską ma na celu umacnianie i propagowanie wiedzy z dziedziny rewizji finansowej, poszerzanie wiedzy na temat zawodu biegłego rewidenta, promowanie zasad etyki związanych z zawodem, motywowanie studentów do podejmowania w pracach tematu rewizji finansowej oraz pozytywne wpływanie na poziom merytoryczny prac związanych z tematyką rewizji.
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z rewizji finansowej napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Prace na Konkurs zgłaszane są przez promotorów prac magisterskich lub katedrę, instytut, zakład zgłaszający na piśmie.
Zgłoszenie pracy na Konkurs następuje poprzez nadesłanie:
 • jednego egzemplarza pracy w wersji papierowej,
 • jednego egzemplarza w wersji elektronicznej (płyta CD),
 • formularza zgłoszeniowego promotora, katedry, instytutu, zakładu wraz ze zgodą autora pracy na wzięcie udziału w Konkursie oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu,
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie – w oparciu o zgłoszoną pracę – tytułu zawodowego.
Prace oraz pozostałe dokumenty powinny być przesłane w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. na adres:
Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka
ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice.
Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:
 • Pierwszą nagrodę w wysokości 5.000,00 zł,
 • Drugą nagrodę w wysokości 3.000,00 zł,
 • Trzecią nagrodę w wysokości 2.000,00 zł.
Informacje pochodzą ze strony: www.fundacja-pr.org

Kontakt

Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka
ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice


www.fundacja-pr.org