Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki

organizator:

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2012

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki

W konkursie mogą brać udział wszyscy dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i którzy złożyli i obronili te prace w roku akademickim 2011/2012 (od 1 października do 30 września ).

Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje autor (autorzy) pracy przesyłając je na adres Dolnośląskiego Oddziału PTI we Wrocławiu następujące dokumenty:

a). pracę dyplomową,

b). wypełnioną przez autora (autorów) ankietę dostępną poniżej

c). zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona na konkurs praca została obroniona jako praca magisterska w roku akademickim 2011/2012

Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone prace na podstawie recenzji sporządzonych przez członków komisji lub powołanych dodatkowo opiniodawców.

Recenzja pracy konkursowej powinna zawierać uzasadnioną ocenę:

a). tematu (celu) pracy, jego uzasadnienia przez autora oraz jego wagi dla rozwoju informatyki,
b). rozwiązania problemu,
c). przygotowania autora w zakresie wiedzy zawodowej związanej z działem informatyki, którego praca dotyczy oraz samodzielności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
d). możliwości praktycznego zastosowania wyników pracy,
e). kompletności i doboru literatury,
f). poziomu edytorskiego pracy: stylu, poprawności językowej, przejrzystości i zwięzłości.

Termin składania prac upływa 10 października 2012 roku.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.pti.wroc.pl/html

Kontakt

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Tczewska 17
51-429 Wrocław

wroclaw@ pti.org.pl
www.pti.wroc.pl