Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości

organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.10.2011

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości – II edycja

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego ogłosiły 20 kwietnia 2011 II edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury. Patronat medialny objął  Rynek Kolejowy.

Konkurs przeprowadza się w kategorii prac magisterskich, obronionych na uczelniach na obszarze RP od 1 października 2010 do 30 września 2011 na ocenę co najmniej dobrą. Dopuszcza się złożenie pracy inżynierskiej oraz licencjackiej, przy czym prace te będą oceniane na zasadach prac magisterskich. Tematyka pracy powinna dotyczyć zagadnień związanych z budową oraz eksploatacją Kolei Dużych Prędkości. Prace mogą w szczególności dotyczyć zagadnień technicznych, projektowania, budowy lub eksploatacji Kolei Dużych Prędkości albo aspektów ekonomicznych, społecznych czy socjologicznych wprowadzenia w Polsce pasażerskich połączeń kolejowych z dużymi prędkościami.

Sponsorami drugiej edycji konkursu są:

ASTALDI S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Aste Sp. z o.o.
Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
DSS S.A.
Instytut Kolejnictwa
Siemens Sp. z o.o.
Thales Polska Sp. z o.o.

W II edycji konkursu w skład Kapituły wchodzą:

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Anuszczyk; Politechnika Łódzka
Prof. nadzw. dr hab. Sławomir I.Bukowski; Politechnika Radomska
Prof. dr hab. Stanisław Miecznikowski; Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulski; Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik; Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Adam Szeląg; Politechnika Warszawska

Dla laureatów konkursu przewidziane są następujące nagrody :

1. Nagroda główna w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Trzy wyróżnienia w wysokości po 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Niezależnie od przyznanych nagród pieniężnych laureaci konkursu otrzymają propozycję podjęcia odpłatnej pracy na okres 6 miesięcy w firmach sponsorujących konkurs.

Dokumenty konkursowe należy złożyć do 17 października 2011 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu.

Informacja pochodzą ze strony www.sirts.pl

Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
tel. 22 473 15 02
k.hendler@sirts.pl
www.sirts.pl