Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską pt. "Czas na staż"

organizator:

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A.w Tychach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Konkurs na najlepszą pracę magisterską pt. "Czas na staż"

Konkurs na najlepszą pracę magisterską pt. „Czas na staż”

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A.w Tychach organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską pt. „Czas na staż”.

Celem konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom odbycia płatnego stażu w firmie będącej liderem w zastosowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł oraz kreowaniu nowoczesnych metod i strategii zarządzania.
Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy obronią w terminie od 01.04. do 30.09.2012r. pracę magisterską na kierunku obejmującym programem studiów zagadnienia związane z zastosowaniem rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska.

Tematyka konkursu poświęcona jest aspektom innowacyjnych rozwiązań z zakresu:
1. Termiczne przekształcanie osadów ściekowych i zagospodarowanie powstałych odpadów
2. Zmniejszenie stężenia azotu ogólnego w odciekach technologicznych w oczyszczalni ścieków
3. Zagospodarowanie ciepła otrzymywanego w wyniku kogeneracyjnego wykorzystania biogazu wytwarzanego na terenie oczyszczalni ścieków
4. Sposoby uzdatniania ścieku oczyszczonego na potrzeby wykorzystania go jako wody technologicznej.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody w postaci płatnego stażu w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach lub netbooka bądź czytników e-book.

Prace z oznaczenie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską” należy składać:
1. Za pośrednictwem poczty na adres Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A – Al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy;
2. Osobiście w Sekretariacie Siedziby RCGW S.A.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Pani Sonia Sarapata.
Tel. 32 325 71 24 E-mail s.sarapata@rcgw.pl

Prace należy dostarczyć na adres RCGW w nieprzekraczalnym terminie 15 października 2012 do godziny 15.30.

Informacje pochodzą ze strony biurokarier.wsz.edu.pl

Kontakt

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A.w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
tel. 32 325 71 24
s.sarapata@rcgw.pl