Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w woj. mazowieckim

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.10.2014

Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w woj. mazowieckim

Organizatorem konkursu jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a jego cel to rozbudzenie w środowisku akademickim oraz wśród młodzieży akademickiej zainteresowania obszarami wiejskimi, a w szczególności pogłębienie wiedzy o różnych formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.
Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Tematyka:
Do Konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim, a w szczególności z:
 • wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 • wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 • badaniami nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;
 • badaniami nad aktywnością społeczności wiejskich;
 • turystyką na obszarach wiejskich;
 • wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 • organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.
Nagrody:
Pula nagród finansowych i rzeczowych w Konkursie wynosi 20.000 zł brutto.
 • I stopień – nagroda pieniężna do 7.000zł netto;
 • II stopień – nagroda pieniężna do 5.000 zł netto;
 • III stopień – nagroda pieniężna do 3.000 zł netto;
Wyróżnienia – nagroda pieniężna do 1.000 zł netto.
Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do V stopni.
Wszyscy uczestnicy konkursu oraz promotorzy otrzymują pamiątkowe gadżety promujące PROW i KSOW.
Termin:
15 października 2014r.
Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4,
03 – 469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”
Infromacje pochodzą ze strony:mazowieckie.ksow.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4
03 - 469 Warszawa


mazowieckie.ksow.pl