Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci69
 • absolwenci71
 • doktoranci13
 • naukowcy10
 • inni43
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne6
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe35
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe4
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma12
 • instytucja rządowa7
 • samorząd37
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów

organizator:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2011

Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu ochrony konsumentów. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat praw przysługujących konsumentom, możliwości ich dochodzenia oraz popularyzacja wiedzy na temat ochrony konsumentów.

Do konkursu można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest prawnym aspektom ochrony konsumentów z wyłączeniem następujących zagadnień:

 • bezpieczeństwo produktów (w tym zagadnień dotyczących nadzoru rynku oraz systemu oceny zgodności)
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • jakość wyrobów i usług

Wymaganym językiem pracy magisterskiej jest język polski. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską na kierunku prawo w terminie od 1 października 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor pracy lub jej promotor po uzyskaniu
zgody autora na zgłoszenie pracy. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały od promotora oraz recenzenta ocenę co najmniej bardzo dobrą. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z konkursu wyłączone są prace magisterskie autorstwa pracowników UOKiK.

Prace z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską – DZK” należy składać:

 • za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

lub

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej UOKiK, pok. nr 116, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa, do dnia 15 lipca 2011 r. do godz. 16.15

Zgłoszenie powinno obejmować:

 • jeden egzemplarz wydrukowanej pracy magisterskiej w miękkiej oprawie
 • jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie DOC lub PDF)
 • kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
 • streszczenie pracy (maksymalnie 800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy.
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy

Przy wyłanianiu laureatów konkursu Komisja bierze pod uwagę w szczególności:

 • jakość merytoryczną pracy
 • nowatorski i twórczy charakter pracy
 • edytorski poziom pracy

Nagroda pieniężna za najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów wynosi 5 tys. złotych (brutto). Komisja może ponadto przyznać drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych (brutto).

Informacje pochodzą ze strony www.uokik.gov.pl

Kontakt

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy I
00-950 Warszawa
tel.: (22) 556 08 00
uokik@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl