Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą handlowi ludźmi

organizator:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.08.2012

Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą handlowi ludźmi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło I edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą handlowi ludźmi.

Cele konkursu to:

 • popularyzacja wiedzy o handlu ludźmi jako zjawisku, jego formach;
 • zachęcenie studentów do głębszego zainteresowania zjawiskiem handlu ludźmi;
 • wyróżnienie najlepszych prac naukowych dotyczących tematyki zjawiska handlu ludźmi i promocję wyróżnionych w Konkursie absolwentów.

Prace powinny poruszać problematykę dotyczącą zjawisk i działań takich jak: handel ludźmi, handel dziećmi, handel organami, praca przymusowa, praca niewolnicza, niewolnictwo domowe, zmuszanie do żebractwa, zmuszanie do prostytucji, zarówno w zakresie rozwiązań prawnych, analizy zjawiska, ścigania sprawców, systemu wsparcia, organizacji działań prewencyjnych, jak tez współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi, pomoc świadczoną ofierze.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła studia wyższe uzyskując tytuł magistra i wysłała spełniające wymogi konkursu zgłoszenie w podanym terminie
 • Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, członkowie Jury Konkursu i ich rodziny.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Konkurs obejmuje prace magisterskie napisane w języku polskim i obronione w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 lipca 2012 roku.
 • Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 • Prace do Konkursu może zgłosić autor lub promotor pracy pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na zgłoszenie pracy przez autora.
 • Uczelnia na której praca została złożona i obroniona powinna mieć swoją siedzibę na terytorium RP.

Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do Regulaminu,
 • jeden egzemplarz oprawionej pracy magisterskiej,
 • jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku (CD/DVD) w formacie *.doc, *.docx, *.odt lub *.pdf,
 • streszczenie pracy (maksymalnie 2500 znaków),
 • zaświadczenie władz uczelni potwierdzające termin obrony i uzyskaną ocenę z pracy.

Termin składania prac mija 15 sierpnia 2012 roku (decyduje data nadania lub doręczenia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • I miejsce:    4 000 zł brutto,
 • II miejsce:   2 000 zł brutto,
 • III miejsce:  1 000 zł brutto.

Prace magisterskie wraz z dokumentami wymienionymi w regulaminie konkursu należy przesłać w formie papierowej na adres:
Departament Polityki Migracyjnej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa,
z dopiskiem: „Konkurs na pracę magisterską”.

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać drogą e-mailową:
juliusz.karpinski@mswia.gov.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.mswia.gov.pl.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel. 22 601 45 51
juliusz.karpinski@mswia.gov.pl
www.mswia.gov.pl/thb