Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę magisterską o Śląsku

organizator:

Instytut Śląski w Opolu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2016

Konkurs na pracę magisterską o Śląsku

Doroczna Nagroda imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków ustanowiona została w 1991 roku z inicjatywy Rodziny Patronów Nagrody – Edyty i Piotra Wawrzynków.

Intencją fundatorów jest zachęcenie studentów do podejmowania badań śląskoznawczych wyostrzających świadomość społeczną w dziedzinach objętych formułą nagrody, tj. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w odniesieniu do Śląska jako krainy historyczno-geograficznej.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną.

Organizatorem Konkursu jest Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada danego roku. Prace należy dostarczyć w formie wydruku na adres Instytutu (45-082 Opole ul. Piastowska 17) z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków lub w formie elektronicznej (PDF lub Word) na adres e-mail: sekretariat@instytutslaski.com. Wniosek nadesłany pocztą powinien zawierać wydrukowany egzemplarz rekomendowanej pracy magisterskiej oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF lub Word na płycie CD. Na konkurs można zgłaszać także prace przygotowane w językach obcych.

Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, datę i miejsce jego urodzenia, dokładny adres zamieszkania, miejsce pracy oraz informacje kontaktowe (telefon; e-mail).

Informacje pochodzą ze strony: www.instytutslaski.com

Kontakt

Instytut Śląski w Opolu
ul. Piastowska 17
45-082 Opole

sekretariat@instytutslaski.com
www.instytutslaski.com

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Oświadczenie