Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą prace magisterską o systemach dystrybucji energii

organizator:

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Konkurs na najlepszą prace magisterską o systemach dystrybucji energii

Tauron ogłasza konkurs na najlepszą prace magisterską w roku akademickim 2014/2015, którego celem jest wyłonienie zwycięskiej pracy z obszaru zainteresowania naszej Spółki. W tym roku temat przewodni brzmi:
„Inteligentne systemy dystrybucji energii elektrycznej”
Do udziału w Konkursie organizator zaprasza studentów:
 • Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • Politechniki Częstochowskiej,
 • Politechniki Opolskiej,
 • Politechniki Śląskiej,
 • Politechniki Warszawskiej
 • Politechniki Wrocławskiej,
W konkursie mogą brać udział osoby, które broniły swoją pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015, których tematyka pracy dotyczy zagadnienia: „Inteligentne systemy dystrybucji energii elektrycznej”.
Przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap A
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z krótkim streszczeniem pracy należy przesłać na adres: konkurs.pracamgr@tauron-dystrybucja.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2015 r.
Selekcja zgłoszeń i wybór max. 10 tytułów, które przechodzą do etapu B nastąpi do 7 października 2015 r.
Etap B
Uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do etapu B Konkursu do 9 października 2015 r. zostaną poinformowani drogą telefoniczną i mailową o konieczności dostarczenia pełnej wersji pracy magisterskiej. Na prace magisterskie w formie papierowej i elektronicznej organizator czeka do dnia 23 października 2015r.
Komisja TAURON Dystrybucja S.A. dokona wyboru najlepszej pracy do 11 grudnia 2015 r.
O wynikach konkursu i sposobie wręczenia nagrody laureaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną i mailową.
Nagrody
Nagroda główna: 10 000 PLN
Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienie w wysokości 3 000 PLN
Informacje pochodzą ze strony www.tauron-dystrybucja.pl

Kontakt

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
ul. Jasnogórskiej 11
31-358 Kraków

konkurs.pracamgr@tauron-dystrybucja.pl
www.tauron-dystrybucja.pl