Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci37
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe18
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie34
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Nagrodę Prezesa KRRP

organizator:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2013

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Nagrodę Prezesa KRRP

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza Konkurs na pracę magisterską z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii zawodowej, działalności samorządu radców prawnych oraz rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą przyświecającą organizacji Konkursu jest popularyzacja tematyki organizacji i zasad działania samorządu radcowskiego oraz funkcjonowania zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania.

Do udziału w Konkursie zapraszamy absolwentów studiów wyższych będących autorami prac magisterskich o wskazanej w tytule tematyce, obronionych po 1 maja 2008 roku, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą.

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w Konkursie, proszone są o przesłanie na adres Krajowej Rady Radców Prawnych, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok 4, następującego kompletu dokumentów:

 • wypełniona i wydrukowana karta zgłoszeniowa;
 • 1 egzemplarz pracy wydrukowanej, w miękkiej oprawie;
 • 1 egzemplarz pracy na nośniku CD w formacie Word;
 • streszczenie pracy o objętości niewiększej niż 1 strona formatu A4;
 • potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu magisterskiego lub wydane przez uczelnię zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra po dniu 1 maja 2008 r.

Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2013 r.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez niezależną Komisję. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 29 grudnia 2013 r. na stronie internetowej Organizatora (www.kirp.pl), na której zamieścimy również informację na temat terminu uroczystości wręczenia nagród.

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł .

Informacje ze strony: www.kirp.pl

Kontakt

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18/4
00-478 Warszawa
tel. 22 622 84 28
krip@krip.pl
www.kirp.pl