Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci25
 • absolwenci24
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • artystyczne14
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe5
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd8
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o gospodarce turystycznej

organizator:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2012

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o gospodarce turystycznej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o gospodarce turystycznej

Do konkursu zakwalifikowane zostaną prace dotyczące problematyki związanej z podnoszeniem konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Tematyka prac magisterskich może obejmować:
a). hotelarstwo,
b). turystykę polonijną,
c). ubezpieczenia w turystyce,
d). wykorzystanie funduszy UE dla turystyki,
e). znaczenie organizacji wielkich wydarzeń,
f). wpływ turystyki na rynek pracy,
g). kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw turystycznych w Polsce,
h). promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

Nagrodzeni za trzy najlepsze prace zostaną ich autorzy i promotorzy. Nagrodą główną dla autora będzie 5 tys. zł, a dla promotora 3 tys. zł.

Prace magisterskie mogą być składane do 15 lipca 2012 roku.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu nastąpi 30 września 2012 roku. Należy je dostarczać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki; Departament Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-821 Warszawa, z dopiskiem „konkurs na pracę magisterską”.

Informacje pochodzą ze strony www.wrota-swietokrzyskie.pl

Kontakt

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki
ul. Senatorska 14
00-821 Warszawa