Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat prokuratury

organizator:

Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2012

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat prokuratury

Prokurator Generalny Andrzej Seremet ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat prokuratury.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o prokuraturze.

Tematy konkursu:

 • pozycja ustrojowa prokuratury w Polsce,
 • rola procesowa prokuratora w postępowaniu karnym i w pozostałych postępowaniach ,
 • pozycja ustrojowa i zadania prokuratury w Polsce i za granicą- studium porównawcze,
 • historia prokuratury w Polsce,
 • reforma prokuratury na gruncie ustawy rozdzielającej stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego,
 • wizerunek prokuratury w oczach opinii publicznej i mediów,

Do konkursu można zgłaszać własne prace, które zostały obronione w roku akademickim 2011/2012, w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r.

Prace należy przesłać w terminie do 15.07.2012 r. / decyduje data stempla pocztowego/ na adres: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30 ( z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”).

Prace należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej wraz z danymi osobowymi autora (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, nazwa uczelni, nazwisko promotora).

Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni potwierdzające obronę pracy magisterskiej i termin obrony, jak również opinie promotora i recenzentów.

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Prokuratora Generalnego. Komisja wyłoni zwycięzcę konkursu, a także wyróżni najciekawsze prace.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 30.11.2012 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3000 zł, a wyróżnieni laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upowszechnianie treści zawartych w ich pracach dla celów popularyzowania wiedzy o prokuraturze. Wyrażają także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych przez nich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Informacje pochodzą ze strony www.pg.gov.pl

Kontakt

Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa


www.pg.gov.pl