Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie18
 • artystyczne22
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie37
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat prokuratury

organizator:

Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2012

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat prokuratury

Prokurator Generalny Andrzej Seremet ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat prokuratury.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o prokuraturze.

Tematy konkursu:

 • pozycja ustrojowa prokuratury w Polsce,
 • rola procesowa prokuratora w postępowaniu karnym i w pozostałych postępowaniach ,
 • pozycja ustrojowa i zadania prokuratury w Polsce i za granicą- studium porównawcze,
 • historia prokuratury w Polsce,
 • reforma prokuratury na gruncie ustawy rozdzielającej stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego,
 • wizerunek prokuratury w oczach opinii publicznej i mediów,

Do konkursu można zgłaszać własne prace, które zostały obronione w roku akademickim 2011/2012, w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r.

Prace należy przesłać w terminie do 15.07.2012 r. / decyduje data stempla pocztowego/ na adres: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30 ( z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”).

Prace należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej wraz z danymi osobowymi autora (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, nazwa uczelni, nazwisko promotora).

Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni potwierdzające obronę pracy magisterskiej i termin obrony, jak również opinie promotora i recenzentów.

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Prokuratora Generalnego. Komisja wyłoni zwycięzcę konkursu, a także wyróżni najciekawsze prace.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 30.11.2012 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3000 zł, a wyróżnieni laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upowszechnianie treści zawartych w ich pracach dla celów popularyzowania wiedzy o prokuraturze. Wyrażają także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych przez nich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Informacje pochodzą ze strony www.pg.gov.pl

Kontakt

Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa


www.pg.gov.pl