Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci25
 • absolwenci24
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • artystyczne14
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie24
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd8
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat Ameryki Łacińskiej

organizator:

Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2009

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat Ameryki Łacińskiej

Centrum Studiów Latynoamerykańskich ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat Ameryki Łacińskiej.

Warunki uczestnictwa:

1. W Konkursie mogą wziąć udział prace, których obrona miała miejsce w ciągu ostatnich dwóch poprzedzających daną edycję lat akademickich
2. Akceptowane są prace z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, których przedmiotem jest problematyka latynoamerykańska lub porównawcza.
3. Prace mogą być zgłaszane przez ich promotorów lub kierowników zainteresowanych placówek naukowo-dydaktycznych, bądź też przez samych autorów.
4. Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
5. Prace należy wysyłać na adres CESLA UW, ul. Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa,
do 31 grudnia 2009r.

Wyróżniona praca nagradzana jest:

1. Możliwością publikacji w wydawnictwach CESLA
2. Możliwością publikacji jej skróconej wersji w kwartalniku Ameryka Łacińska
3. Specjalnym Dyplomem Laureata Konkursu

Sekretarzem Konkursu jest mgr Karol Kurowski – kkurowski@uw.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony www2.cesla.uw.edu.pl

Kontakt

Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Smyczkowa 14
02-678 Warszawa
(022) 553 42 09
cesla@uw.edu.pl
www2.cesla.uw.edu.pl