Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką o Wałczu

organizator:

Urząd Miasta Wałcz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką o Wałczu

KONKURSU NA „NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NA TEMAT MIASTA WAŁCZA”

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione na uczelniach z terenu całego kraju, z zakresu wszelkich dyscyplin, a w tym gospodarki, nauki, kultury, turystyki i innych sfer społecznych lub dowolnych nie wymienionych tu obszarów funkcjonowania miasta.

Na konkurs będą przyjmowane prace obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim, które po raz pierwszy biorą udział w konkursie.

Prace na konkurs może zgłosić:
– autor pracy
– Dziekan Wydziału na wniosek promotora

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

 • wniosek zgłoszeniowy na konkurs  w wersji papierowej i elektronicznej
 • streszczenie pracy (w wersji papierowej i elektronicznej – nie powinno przekraczać 1 strony)
 • pełny tekst pracy ( w wersji papierowej i elektronicznej )
 • opinia promotora.

Praca musi być napisana w języku polskim.

Prace na konkurs wraz z uzupełniającą dokumentacją, powinny być dostarczane do 15 października, roku, w którym został ogłoszony konkurs.

Autorom nagrodzonych prac przyznaje się nagrody pieniężne w wysokości:

 • za I miejsce 1500 zł
 • za II miejsce 1000 zł
 • za III miejsce 500 zł

Prace na konkurs z pełną dokumentacją powinny być dostarczone w terminie do dn. 15 października roku konkursowego, do
Muzeum Ziemi Wałeckiej                  
ul. Pocztowa 14
78-600 Wałcz
tel. 67 258 2591
e-mail: mzwwalcz@o2.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu następuje do 31 grudnia roku konkursowego. Laureaci konkursu zostają zawiadomieni pisemnie o przyznaniu nagrody oraz terminie jej wręczenia. 

Więcej informacji na temat Konkursu można odnaleźć na stronie internetowej Muzeum Ziemi Wałeckiej lub Urzędu Miasta Wałcz, pod nr tel. 67 258 2591, 672584471 wew. 32, e-mail: mzwwalcz@o2.pl lub wcwp@umwalcz.pl

Informacje pochodzą ze strony www.walcz.um.pl

Kontakt

Urząd Miasta Wałcz
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz
tel. 67 258 44 71
walcz@um.pl
www.walcz.um.pl