Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką o Wałczu

organizator:

Urząd Miasta Wałcz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką o Wałczu

KONKURSU NA „NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NA TEMAT MIASTA WAŁCZA”

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione na uczelniach z terenu całego kraju, z zakresu wszelkich dyscyplin, a w tym gospodarki, nauki, kultury, turystyki i innych sfer społecznych lub dowolnych nie wymienionych tu obszarów funkcjonowania miasta.

Na konkurs będą przyjmowane prace obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim, które po raz pierwszy biorą udział w konkursie.

Prace na konkurs może zgłosić:
– autor pracy
– Dziekan Wydziału na wniosek promotora

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

 • wniosek zgłoszeniowy na konkurs  w wersji papierowej i elektronicznej
 • streszczenie pracy (w wersji papierowej i elektronicznej – nie powinno przekraczać 1 strony)
 • pełny tekst pracy ( w wersji papierowej i elektronicznej )
 • opinia promotora.

Praca musi być napisana w języku polskim.

Prace na konkurs wraz z uzupełniającą dokumentacją, powinny być dostarczane do 15 października, roku, w którym został ogłoszony konkurs.

Autorom nagrodzonych prac przyznaje się nagrody pieniężne w wysokości:

 • za I miejsce 1500 zł
 • za II miejsce 1000 zł
 • za III miejsce 500 zł

Prace na konkurs z pełną dokumentacją powinny być dostarczone w terminie do dn. 15 października roku konkursowego, do
Muzeum Ziemi Wałeckiej                  
ul. Pocztowa 14
78-600 Wałcz
tel. 67 258 2591
e-mail: mzwwalcz@o2.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu następuje do 31 grudnia roku konkursowego. Laureaci konkursu zostają zawiadomieni pisemnie o przyznaniu nagrody oraz terminie jej wręczenia. 

Więcej informacji na temat Konkursu można odnaleźć na stronie internetowej Muzeum Ziemi Wałeckiej lub Urzędu Miasta Wałcz, pod nr tel. 67 258 2591, 672584471 wew. 32, e-mail: mzwwalcz@o2.pl lub wcwp@umwalcz.pl

Informacje pochodzą ze strony www.walcz.um.pl

Kontakt

Urząd Miasta Wałcz
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz
tel. 67 258 44 71
walcz@um.pl
www.walcz.um.pl