Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsza pracę magisterską dotyczącą sądownictwa polubownego i mediacji

organizator:

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2014

Konkurs na najlepsza pracę magisterską dotyczącą sądownictwa polubownego i mediacji

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego. Organizator przeznaczył na nagrody w konkursie 30.000 zł.

Celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o sądownictwie polubownym i mediacji, popularyzowanie wśród studentów nauki prawa handlowego oraz wiedzy o pozasądowych metodach rozstrzygania sporów, a także inicjowanie prac badawczych.

Konkurs jest otwarty, mogą w nim brać udział absolwenci wszystkich uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w latach 2011 – 2013. Pracę w formie pisemnej i elektronicznej należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2014 r. Prace laureatów Konkursu zostaną wydrukowane w VI edycji książki wydawanej przez Sąd Arbitrażowy przy KIG.

W tym roku podobnie jak podczas wcześniejszych edycji przewodniczącym Jury jest dr Andrzej Tynel, radca prawny, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG i uczeń prof. Jerzego Jakubowskiego. Członkami jury są: prof. dr hab. Andrzej Całus, adw. Krzysztof Czeszejko-Sochacki, prof. dr hab. Marian Kępiński, R. pr. Andrzej Kąkolecki, adw. Maciej Łaszczuk, prof. dr hab. Józef Skoczylas, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, prof. dr hab. Andrzej Szlęzak, dr Cezary Wiśniewski.

Więcej informacji na temat tegorocznego konkursu udziela Sekretariat Konkursu: tel.+48 22 630 97 76. Dodatkowe szczegóły wraz z regulaminem można również znaleźć na stronie organizatora:
http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska

Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 10 lat – w cyklu dwuletnim. Pierwsza edycja miała miejsce w 2003 roku. Podczas ostatniej edycji konkursu, której finał miał miejsce w 2011 roku wygrała pani Katarzyna Kempa za pracę „Limits of judical intervention in pending arbitral proceedings: is arbitral autonomy threatened by the recent decisions of the European Court of Justice” pod kierunkiem dr. Marcina Spyry. Na kolejnych miejscach uplasowała się pani Gabriela Pagacz za pracę „Klauzula porządku publicznego w międzynarodowym arbitrażu handlowym” pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego i pani Ewelina Wętrys za pracę „Skuteczność zapisu na sąd polubowny spółki zależnej wobec spółki dominującej” pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Frąckowiaka.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu – prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów – realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.

Informacje ze strony: www.gazetaprawna.pl

Kontakt

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. 22 630 97 76
info@sakig.pl
www.sakig.pl