Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Państwa Środka

organizator:

Instytut Konfucjusza w Opolu, Politechnika Opolska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Państwa Środka

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Państwa Środka dla studentów uczelni prowadzących studia magisterskie województwa opolskiego.

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące Chin – kultury, ekonomii i techniki. Konkursem objęte będą prace magisterskie napisane w języku polskim, których egzamin dyplomowy obroniony został w roku akademickim 2009/2010 lub 2010/2011, i na podstawie którego został nadany tytuł zawodowy magistra.

Informacje o Konkursie zostaną przesłane listownie przez Organizatora do szkół wyższych zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje dziekan wydziału, na którym praca magisterska została obroniona. W konkursie mogą brać tylko udział prace magisterskie, które zostały ocenione na egzaminie magisterskim przynajmniej na ocenę „dobrą”.

Uczestnikiem Konkursu może zostać absolwent uczelni prowadzącej studia magisterskie województwa opolskiego, którego praca wraz z wymaganą dokumentacją zostanie dostarczona do Organizatora w terminie do 30. czerwca 2011 r. z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Państwa Środka” (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenie obejmuje:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • pracę magisterską w oprawie miękkiej i w wersji elektronicznej na płycie CD
 • recenzję promotora bądź rekomendację opiekuna naukowego

Nadesłane egzemplarze prac dyplomowych nie będą zwracane Zgłaszającemu.

Formularz zgłoszeniowy dołączony jest, jako załącznik do Regulaminu, a także dostępny na stronie internetowej www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl

W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa. Komisja wyłania Laureatów na posiedzeniu tajnym, z którego sporządza: Protokół i Listę laureatów do nagrody I, II i III stopnia.

Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Instytutu Konfucjusza w Opolu www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl, w prasie lokalnej i uczelnianej, a Laureaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu listownie. Nagrody I, II i III stopnia przyznane zostaną dla sześciu najlepszych prac magisterskich. Przy wyłanianiu laureatów brane będą pod uwagę:

 • jakość merytoryczną pracy magisterskiej, tj. istotność tematu pracy, uzasadnienie jego podjęcia przez autora pracy, edytorski poziom pracy, znajomość literatury przedmiotu i umiejętność jej wykorzystania
 • nowatorski i twórczy charakter pracy magisterskiej – 20 punktów.

Komisja dokona oceny nadesłanych prac magisterskich oraz ogłosi Listę Laureatów do dnia 31, października 2011 r. Ustalono następującą ilość i stopnie nagród:

 • jedna nagroda I stopnia
 • dwie nagrody II stopnia
 • trzy nagrody III stopnia

Nagrodami w Konkursie są:

 • tygodniowa wycieczka do Chin dla jednej osoby – nagroda I stopnia
 • roczny kurs nauki języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza w Opolu dla dwóch laureatów – nagroda II stopnia
 • multimedialny kurs do nauki języka chińskiego dla trzech laureatów – nagroda III stopnia

Organizator zastrzega sobie możliwość wydania drukiem nagrodzonych prac w całości bądź w skróconym zakresie, przy zachowaniu praw autorskich.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Chińskiego Nowego Roku, w Instytucie Konfucjusza w Opolu.

Szczegółowe informacje o Konkursie udziela sekretariat Instytutu Konfucjusza w Opolu pod numerem tel.: (77) 474 82 94 oraz pod adresem k.mazur@po.opole.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl

Kontakt

Instytut Konfucjusza w Opolu, Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76, bud. 5
45-758 Opole
tel.: (77) 474 82 94
k.mazur@po.opole.pl
www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl