Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą prace magisterką o tematyce papiernictwa

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.07.2009

Konkurs na najlepszą prace magisterką o tematyce papiernictwa

Warunki aplikacji

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy oraz przyznanie nagród i wyróżnień w kategorii najlepsza praca magisterska na temat związany z historią papiernictwa, a przez to:

 • rozbudzenie zainteresowania studentów tematyką historii papiernictwa,
 • wyłonienie i promowanie najzdolniejszych młodych historyków podejmujących w swych badaniach tematykę historii papiernictwa.

1. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich będących absolwentami studiów uczelni wyższych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do dnia 1 lipca 2009 roku w Sekretariacie Muzeum Papiernictwa ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój następujących dokumentów:

 • pracy magisterskiej, której obrona odbyła się po dniu 1 czerwca 2007 r.,
 • wniosku zgłoszenia na konkurs (wypełnionego przez promotora pracy) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 • oświadczenia uczestnika konkursu wg Załącznika nr 2 do Regulaminu.

3. Nadesłane egzemplarze prac stają się własnością organizatora.

Zasady wyłonienia laureatów
Prace magisterskie zostaną ocenione przez Jury powołane przez Dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
Jury dokonuje wyboru prac większością głosów.
Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
Nagrody w konkursie:

 • 1 nagroda – wydanie drukiem nagrodzonej pracy oraz honorarium autorskie w kwocie 2500 zł
 • 2 nagroda – 1500 zł
 • 3 nagroda – 1000 zł
Więcej informacji mozna znaleźć na stronie www.muzpap.pl
Informacje pochodzą ze strony www.muzpap.pl

 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach

ul. Kłodzka 42

57-340 Duszniki Zdrój
tel.: (74) 86 69 248
fax: (74) 86 69 020

e-mail: biuro@muzpap.pl

www.muzpap.pl

Kontakt

.
.
.