Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne18
 • naukowe18
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie34
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

organizator:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2014

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Ogólnopolski konkurs dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich – Edycja 2013/2014
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Cel:
Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.
Obszary tematyczne konkursu:
 • służby specjalne II RP,
 • rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych,
 • konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych,
 • bezpieczeństwo Polski w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania przez pryzmat zadań ustawowych służb specjalnych,
 • służby specjalne państw NATO , UE i krajów sąsiedzkich RP współdziałanie i historia,
 • obraz służb specjalnych w mediach – stereotypy i uprzedzenia,
 • służby specjalne w literaturze, sztuce i w filmie.
Do konkursu uczestnicy mogą zgłosić własną pracę licencjacką lub magisterską napisaną w języku polskim i obronioną na oceną bardzo dobrą w roku akademickim 2013/2014.
Prace powinny zostać przesłane w wersji papierowej i elektronicznej (mailowej) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia.
Do pracy powinny być dołączone opinie promotora/recenzentów i ich pisemna zgoda na wykorzystanie opinii/recenzji dla celów konkursu.
Prace powinny być przesłane na adres:
Gabinet Szefa ABW
00-993, Warszawa
ul. Rakowiecka 2a
z dopiskiem „KONKURS” na kopercie
e-mail: redakcja.pbw@abw.gov.pl
Termin:
Prace należy przesłać do dnia 30 września 2014 roku / decyduje data stempla pocztowego.

Nagrody:
 1. 1.     nagroda finansowa – 3000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
 1. 2.     nagroda finansowa – 2500 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
 1. 3.     nagroda finansowa – 2000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
wyróżnienia:
nagroda rzeczowa, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.
Informacje pochodzą ze strony:www.abw.gov.pl

Kontakt

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Rakowiecka 2a
00-993, Warszawa

redakcja.pbw@abw.gov.pl
www.abw.gov.pl