Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie37
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

organizator:

Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.11.2011

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace licencjacki i magisterskie, obronione w 2011 roku. W konkursie mogą brać udział zarówno absolwenci uczelni państwowych, jak i niepublicznych, z całej Polski.

Prace na konkurs zgłaszają absolwenci takich kierunków, jak:

 • stosunki międzynarodowe
 • politologia
 • historia
 • ekonomia
 • socjologia
 • administracja
 • prawo

Do każdej pracy powinny być dołączone opinie recenzenta lub promotora. Prace powinny zostać przesłane w dwóch wersjach; papierowej i na nośniku elektronicznym (płyta CD), do których dołączone zostaną dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Prace zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć następujące problematyki z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych:

 • Wymiar polityczny stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej
 • Wymiar prawny stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej
 • Wymiar ekonomiczny stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej
 • Wymiar społeczny stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej
 • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej

Prace powinny być nadsyłane do Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz, w terminie do dnia 14 listopada 2011r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia 2011r.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

 • Staż w Brukseli, w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki – dla najlepszej ogólnopolskiej pracy magisterskiej
 • Staż w Brukseli, w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki – dla najlepszej ogólnopolskiej pracy licencjackiej
 • Staż w Brukseli, w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke – dla najlepszej pracy licencjackiej lub magisterskiej z województwa kujawsko-pomorskiego
 • Publikacja fragmentów najlepszych prac w recenzowanych publikacjach naukowych „Studia i analizy europejskie” oraz „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” oraz na Portalu Spraw Zagranicznych
 • Nagrody i upominki dla pac wyróżnionych

Prace oceniać będzie Komitet konkursowy złożony z pracowników Europe Direct i Centrum Europejskiego oraz pracowników naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Przewodniczący Komitetu umieści informacje o wynikach konkursu na stronie internetowej Wyższej Szkoły Gospodarki, Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskiego oraz Portalu Spraw Zagranicznych. Do laureatów konkursu Przewodniczący Komitetu skieruje listy informujące o przyznaniu nagród.

Informacje pochodzą ze strony www.ed.byd.pl

Kontakt

Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz
ul. Garbary 3
85-229 Bydgoszcz
tel.: (52) 567 00 60/61 wew. 30/31
europe_direct@bydgoszcz.byd.pl
www.ed.byd.pl