Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci22
 • absolwenci21
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie6
 • artystyczne9
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie24
 • małopolskie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd10
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

organizator:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci PWSZ w Koninie, którzy przygotowali i obronili pracę dyplomową na kierunku studiów prowadzonym przez dany Wydział w danym roku akademickim.

Co wezmą pod uwagę komisje przy ocenie prac?

 • Przede wszystkim jakość merytoryczną, w tym istotność tematu pracy i uzasadnienie jego podjęcia
 • Niebagatelne znaczenie będzie miała teoretyczna i praktyczna przydatność pracy, poparta badaniami własnymi.
 • Innowacyjnych tematów i takiego podejścia do nich.
 • Wykazanie się znajomością literatury przedmiotu i umiejętnością jej wykorzystania
 • Nawet edytorski poziom pracy będzie miał wpływ na ocenę komisji.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

 • wniosek promotora zawierający informacje o autorze pracy, promotorze i recenzencie oraz temacie pracy dyplomowej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do zarządzenia;
 • jednostronicowe streszczenie pracy przez jej autora, wskazujące na jej utylitarne walory;
 • pełny tekst pracy (zapisany na nośniku CD lub DVD w formacie PDF);
 • dwie opinie o pracy (promotora i recenzenta), z tym że co najmniej jedna z opinii powinna akcentować utylitarne walory pracy lub przyczyny uznania pracy za twórczą, innowacyjną i zasługującą na szerokie rozpowszechnienie w otoczeniu społecznogospodarczym, z którym PWSZ w Koninie współpracuje

Informację pochodzą ze strony: www.konin.edu.pl

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 63 249 72 20
www.konin.edu.pl
rektorat@konin.edu.pl