Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci65
 • absolwenci67
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe7
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na kierunku pedagogika

organizator:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 20.02.2012

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na kierunku pedagogika

REKTOR APS ogłasza I edycję Konkursu o nagrodę na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką i magisterską) przygotowaną na kierunku:

 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • edukacja artystyczna
 • socjologia
 • praca socjalna

Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w roku akademickim 2010/2011

Procedura zgłaszania prac:
Pracę do konkursu składa promotor. Jeden promotor może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
Prace należy złożyć w sekretariacie Prorektora ds. Kształcenia (pok. 3239) do dnia 20 lutego 2012r.
Na kopercie należy dopisać:
„KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ”
Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać:

 1. 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej,
 2. zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD),
 3. jednostronicowe streszczenie pracy,
 4. wypełnioną Kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.asp.edu.pl),
 5. oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków Konkursu zawartych w regulaminie,
 6. oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy
 7. recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora oraz recenzenta
 8. kopię wydruku z systemu Plagiat
 9. rekomendację pracy, przygotowaną przez promotora z uwzględnieniem następujących kryteriów:

– oryginalność tematu,
– zastosowana metodologia,
– ocena przeprowadzonych badań,
– trafność wniosków,
– znaczenie społeczne wyników badań.

Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeśli wpłyną, co najmniej trzy prace spełniające wymogi formalne.
Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokonuje Kapituła złożona z profesorów zgłoszonych przez Dyrektorów Instytutów APS.
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ustalone przez Kapitułę (nagroda pieniężna, rekomendacja opublikowania, rekomendacja w ubieganiu się o studia doktorskie).
Promotorzy nagrodzonych prac zostaną zgłoszeni do nagród Rektora.
Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi w marcu 2012 r.

Prace należy zgłaszać do dnia 20 lutego 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.aps.edu.pl

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02- 353 Warszawa
tel. 22 589 36 00
aps@aps.edu.pl
www.aps.edu.pl