Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Dzielnicy Wola

organizator:

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Dzielnicy Wola

Organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Dzielnicy Wola, jest Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Celem konkursu jest:

 • zwiększenie zainteresowania tematyką związana z Dzielnicą Wola
 • stworzenie możliwości zaprezentowania nowatorskich pomysłów dotyczących Dzielnicy
 • włączenie ludzi twórczych w proces kształtowania Dzielnicy Wola
 • budowanie lokalnej wspólnoty
 • gromadzenie i popularyzacja wiedzy na temat Dzielnicy Wola

Konkurs trwa do 15 września 2011 roku. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie obronione co najmniej na ocenę 4. Tematyka prac może być poświęcona dowolnemu aspektowi Dzielnicy, jak np.: architekturze krajobrazu, strategii rozwoju, historii, infrastrukturze, środowisku, demografii i innym tematom, ale muszą one ściśle dotyczyć Dzielnicy Wola.

Zgłoszenie pracy obejmuje:

 • formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem
 • streszczenie pracy do 20 tys. znaków
 • dyplom potwierdzający obronę pracy
 • pracę w wersji drukowanej oraz elektronicznej na nośniku CD

Wymagane dokumenty i pracę należy przesłać lub przynieść osobiście za potwierdzeniem odbioru na adres al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, do pokoju nr 101 lub 134 w kopercie z dopiskiem „Konkurs na pracę dyplomową o Woli”.

O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data wpłynięcia dokumentów do Urzędu Dzielnicy Wola lub data stempla pocztowego.

Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa składająca się z 7 członków, w tym: przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Wola, przedstawiciel Rady Dzielnicy Wola, przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Wola oraz przedstawiciele środowisk varsavianistycznych i naukowych.

Komisja będzie oceniać:

 • walor nowatorski pracy
 • walor innowacyjności i pomysłowości w podejściu do wybranego problemu
 • możliwość wykorzystania pracy w praktyce

Zwycięska praca zostanie dodatkowo nagrodzona publikacją w całości lub we fragmentach w wydawnictwie odrębnym lub w ramach innych wydawnictw Organizatora.

Uczestnik konkursu oświadcza, ze nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z prowadzeniem konkursu. Uczestnicy konkursu przesyłając pracę zgadzają się na ich publikacje w całości lub we fragmentach przez Urząd Dzielnicy Wola do celów edukacyjnych i marketingowych na dowolnych polach eksploatacji.

Informacje pochodzą ze strony www.wola.waw.pl

Kontakt

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: (22) 504 83 00

www.wola.waw.pl