Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci49
 • absolwenci46
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie53
 • międzynarodowe2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa12
 • samorząd19
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gminy Śrem

organizator:

Urząd Miejski w Śremie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gminy Śrem

Celem Konkursu jest podejmowanie wśród młodzieży akademickiej tematów badań interdyscyplinarnych wzbogacających wiedzę naukową o gminie Śrem oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym zakresie w środowisku lokalnym i regionalnym.

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, związanych tematycznie z gminą Śrem – niezależnie od rodzaju uczelni i kierunku, na których zostały napisane i obronione.

Prace na Konkurs zgłaszają ich autorzy. Zgłoszone prace powinny być obronione w ciągu dwóch lat kalendarzowych do momentu ogłoszenia Konkursu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu wraz z częścią opisową zawierającą streszczenie pracy z uzasadnieniem jej merytorycznych związków z gminą Śrem.

Kryteria oceny prac:

 • wartość poznawcza podjętego tematu
 • przydatność i zastosowanie w praktyce
 • wartość źródłowa i dokumentacyjna
 • forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu
 • oryginalność ujęcia tematu

Zgłoszenie i jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i elektronicznej należy dostarczyć pocztą lub osobiście do 30 września 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem (Zespół Obsługi Klienta, pok. nr 2), z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”. Decyduje data wpływu.

Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Pozostałe dobrze ocenione prace otrzymają wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie oraz materiały promocyjne miasta. Organizatorzy dopuszczają możliwość innego podziału nagród.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 listopada 2011 r. Laureat Konkursu zostanie poinformowany pisemnie o przyznaniu nagrody oraz terminie i miejscu wręczenia.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie portalu miejskiego www.srem.pl. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w prasie, telewizji i Internecie oraz podczas prezentacji pokonkursowej, a także we wszystkich publikacjach związanych z Konkursem.

Informacje pochodzą ze strony www.srem.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Śremie
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
tel.: (61) 283 52 25

www.srem.pl