Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

organizator:

Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2015

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza IV edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.
W IV edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2014 roku.
Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto.
Zgodnie z uchwałą nr 27/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego  Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.
IV edycja konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu:
 • ogłoszenie konkursu – do dnia 15 lutego 2015 r.,
 • nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2015 r.,
 • uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2015 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl.
Zgłoszenie pracy doktorskiej na konkurs powinno zawierać:
a) pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD),
b) streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
c) formularz zgłoszeniowy (zgodnie ze wzorami – załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) wraz ze zgodą autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
d) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
e) pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 4 pkt  3 i 4 Regulaminu konkursu.
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1, z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską, do dnia 16 sierpnia 2015 r.
Informacje pochodzą ze strony: www.knf.gov.pl

Kontakt

Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419
00-950 Warszawa