Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci14
 • naukowcy7
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne29
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe11
 • ogólnopolskie54
 • lubuskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd22
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

organizator:

Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.08.2012

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu, tzn. w terminie 1 stycznia – 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie konkursu.

Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać:
a). autorzy prac po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji promotora,
b). promotorzy za zgodą autorów,
c). przedstawiciele władz uczelni, w tym dziekani wydziałów lub kierownicy innych jednostek organizacyjnych uczelni mających prawo nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych, za zgodą autorów,
d). przedstawiciele władz jednostek naukowych, w tym dyrektorzy instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych, mających prawo nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych, za zgodą autorów.

Prace raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnej edycji konkursu.

Termin zgłaszania prac upływa 15 sierpnia.


Informacje pochodzą ze strony www.knf.gov.pl

Kontakt

Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


www.knf.gov.pl