Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu biologii lub chemii

organizator:

II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu biologii lub chemii

Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu biologii lub chemii

Uczestnicy konkursu i jego przebieg:

a). Konkurs skierowany jest do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

b). Podstawą pracy badawczej są obserwacje obiektów lub zjawisk przyrodniczych (jakościowe lub ilościowe), przeprowadzone samodzielnie przez ucznia i inspirowane hasłem konkursu.

c). Obserwacje uczeń wykonuje w terenie zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, pamiętając w szczególności o:
– nie niszczeniu środowiska naturalnego,
– nie zakłócaniu spokoju zwierząt, zwłaszcza w ich okresach lęgowych,
– nie wypłaszaniu zwierząt z ich naturalnych siedlisk.
d). Uczniowie przygotowują dokumentację z przeprowadzonych badań w formie prezentacji multimedialnej.

e). Praca badawcza powinna zawierać:
– wstęp,
– materiał i metody,
– wyniki,
– dyskusję,
– bibliografię

f). Za pracę badawczą uczestnik może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

g). Ocenie podlegają następujące elementy pracy:
– oryginalność tematu: 0 – 3 punkty,
– zgodność treści pracy z tematem: 0 – 3 punkty,
– trafność sposobu prezentacji wyników: 0 – 5 punktów,
– poprawność formułowanych wniosków i ich interpretacja: 0 – 5 punktów,
– język i styl pracy: 0 – 4 punkty.

h). Każdą pracę należy złożyć w osobnej kopercie z opisem (załącznik nr 1) organizatorkom konkursu (blok E)

i). Prace wykonane niezgodnie z regulaminem będą zdyskwalifikowane.

j). Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom.

k). Organizatorki konkursu zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które naruszają niniejszy regulamin.

Zgłoszenie udziału w konkursie:

a). Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 1 do 30 września 2012 r.

b). Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie prezentacji multimedialnej wraz
z podpisaną „Kartą zgłoszenia” (zał. 1) Organizatorkom Konkursu (blok E).

c). Uczestnik Konkursu poprzez przekazanie „Karty zgłoszenia” wraz z prezentacją multimedialną oświadcza, że:
– Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przekazanej pracy badawczej,
– Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorki danych osobowych autorów prac badawczych wyłącznie na potrzeby Konkursu,
– Nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń udziela na rzecz Organizatorek prawa do wykorzystania prezentacji oraz zamieszczenie ich w Internecie.

Autorzy najlepszych prezentacji zaprezentują swoje prace badawcze w czasie Dnia Nauki „Między biologią a chemią” (czas prezentacji 15 minut), podczas którego pracę będą ocenione przez niezależne Jury, które dokona ostatecznej oceny prac i przyzna nagrody.

Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Prace wszystkich uczestników konkursu zaprezentowane zostaną na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

Informacje pochodzą ze strony www.iilo.leszno.pl

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
ul. Prusa 33
64-100 Leszno
tel. 65 5268485
sekretariat@IILO.leszno.pl
www.iilo.leszno.pl