Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci28
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe16
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu

organizator:

Spółdzielczy Instytut Badawczy KRS

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2016

Konkurs na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu

Ruszył nabór prac do XII Edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu. Prace, wykonane (obronione lub opublikowane) po 1 maja 2015 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej w terminie do 30 kwietnia 2016 r. na adres:

Spółdzielczy Instytut Badawczy KRS
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę badawczą”

Konkurs organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku.  Ma on na celu odbudowę pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. Nagrody w ramach Konkursu przyznawane są w trzech kategoriach:

 • za pracę badawczą, prowadzoną w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp
 • za pracę doktorską lub habilitacyjną
 • za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrody są: uczelnie wyższe publiczne i prywatne, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe itp. oraz spółdzielcze związki rewizyjne. Wniosek o nagrodę powinien składać się z:

 • zgłoszenia wraz z uzasadnieniem pracy zgłoszonej do konkursu
 • omówienia pracy (maks. 1 str.)
 • informacji o autorze pracy (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, instytucja)
 • ewentualnych dodatkowych opinii o pracy.

Wniosek powinien być skierowany do Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej do 30 kwietnia danego roku. Praca zgłoszona do Konkursu powinna być wykonana/zakończona w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed tą datą. Wnioski o nagrodę zostaną rozpatrzone przez ustanowioną przy Krajowej Radzie Spółdzielczej Komisję Konkursową, której Przewodniczącym będzie Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Programowej KRS, zaś członkami Dyrektor SIB i inne osoby mianowane przez prezesa Zarządu KRS.

Przyznane mogą być Nagrody I lub II stopnia, Wyróżnienia oraz Dyplomy Uznania. Kapituła może nie przyznać nagród w ogóle lub w danej kategorii. Maksymalna suma nagród w jednej edycji wynosi 20 000 PLN. Wręczenie nagród odbywa się podczas dorocznych centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który przypada w dniu 1 lipca. Na uroczystość wręczenia nagród zapraszane są wszystkie osoby, których prace zostały zgłoszone do udziału w Konkursie. Promotorzy nagrodzonych prac magisterskich i doktorskich otrzymają od organizatorów listy gratulacyjne. Krajowa Rada Spółdzielcza zobowiązuje się do promowania zwycięzców Konkursu (np. w publikacjach spółdzielczych)

Obsługa Konkursu: Spółdzielczy Instytut Badawczy
dr Krzysztof Lachowski tel.: 22 828 65 15, e-mail: lachowskik@krs.com.pl
dr Adam Piechowski tel.: 22 827 13 14, e-mail: piechowskia@krs.com.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.krs.org.pl

Kontakt

Spółdzielczy Instytut Badawczy KRS
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
tel.: 22 828 65 15
lachowskik@krs.com.pl