Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie44
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę badawczą o tematyce spółdzielczej

organizator:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2014

Konkurs na najlepszą pracę badawczą o tematyce spółdzielczej

Krajowa Rada Spółdzielcza ogłosiła X edycję Konkursu na najlepszą pracę badawczą o tematyce spółdzielczej.

Tematyka prac obejmuje zagadnienia ogólnospółdzielcze i specjalistyczne z zakresu 15. branż spółdzielczych oraz podejście od strony wielu dyscyplin naukowych, pod warunkiem, że dotyczy spółdzielczości lub spółdzielni.

Konkurs jest organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku. Ma on na celu odbudowę pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Nagrody w ramach Konkursu przyznawane są w trzech kategoriach:

1. – za pracę badawczą, prowadzoną w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.,
2. – za pracę doktorską lub habilitacyjną,
3. – za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrody są:
uczelnie wyższe publiczne i prywatne, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe itp. oraz spółdzielcze związki rewizyjne.

Wniosek o nagrodę powinien składać się z:

– zgłoszenia wraz z uzasadnieniem pracy zgłoszonej do konkursu,
– omówienia pracy (maks. 1 str.),
– informacji o autorze pracy (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, instytucja),
– ewentualnych dodatkowych opinii o pracy.

Wniosek powinien być skierowany do Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Praca zgłoszona do Konkursu powinna być wykonana/zakończona w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed tą datą. Wnioski o nagrodę zostaną rozpatrzone przez ustanowioną przy Krajowej Radzie Spółdzielczej Komisję Konkursową, której Przewodniczącym będzie Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Programowej KRS, zaś członkami Dyrektor SIB i inne osoby mianowane przez prezesa Zarządu KRS.
Przyznane mogą być Nagrody I lub II stopnia, Wyróżnienia oraz Dyplomy Uznania. Kapituła może nie przyznać nagród w ogóle lub w danej kategorii.

Maksymalna suma nagród w jednej edycji wynosi 10.000 PLN.
Wręczenie nagród odbywa się podczas dorocznych centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który przypada w dniu 1 lipca. Na uroczystość wręczenia nagród zapraszane są wszystkie osoby, których prace zostały zgłoszone do udziału w Konkursie. Promotorzy nagrodzonych prac magisterskich i doktorskich otrzymają od organizatorów listy gratulacyjne.

Krajowa Rada Spółdzielcza zobowiązuje się do promowania zwycięzców Konkursu (np. w publikacjach spółdzielczych).

Obsługa Konkursu: Spółdzielczy Instytut Badawczy
– dr Krzysztof Lachowski, tel.: 22 828 65 15, e-mail: lachowskik@krs.com.pl,
– dr Adam Piechowski, tel.: 22 827 13 14, e-mail: piechowskia@krs.com.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.krs.org.pl

Kontakt

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa


www.krs.org.pl