Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę ARCHITEKTURA BETONOWA 2023

organizator:

Politechnika Krakowska Wydział Architektury

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.10.2023

Konkurs na najlepszą pracę ARCHITEKTURA BETONOWA 2023

Zainicjowany w 2000 roku konkurs jest organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Jak czytamy na stronie konkursu — doroczny, ogólnopolski konkurs zyskał akceptację środowisk akademickich: potwierdzają to licznie nadsyłane prace dyplomowe. Prestiż konkursu budują członkowie jury — autorytety świata nauki i architektury i studenci — dyplomanci prezentujący talent i wiarę w funkcję betonu — niezwykłego materiału współczesnej architektury.

Nagroda — ARCHITEKTURA BETONOWA jest przyznawana dorocznie za najlepszą pracę dyplomową, której autorka/autor w danym roku uzyskała/uzyskał stopień magistra w danym roku akademickim na wyższej uczelni architektonicznej w Polsce.

Kryteria oceny dotyczą wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu. Sposób prezentacji koncepcji architektury winien być stosowny do idei architektonicznej projektu.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym.

Do konkursu przyjmowane są prace wraz z kartą uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej i dziekana Wydziału Architektury. (Karta uczestnictwa zostanie przekazana przez Biuro Konkursu do Dziekanatów Wydziałów Architektury i jest dostępna na stronie internetowej konkursu).

Praca powinna zawierać:

 • kartę uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej dziekana Wydziału Architektury, plansze (bez antyram) jednoznacznie prezentujące koncepcję, w tym szczegół przekroju przez ścianę zewnętrzną (w skali 1:20 lub 1:10), opis projektu dyplomowego.
 • plansze powinny zawierać informacje: nazwa uczelni, temat projektu dyplomowego, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora z podaniem jego tytułu lub stopnia naukowego.
 • uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi konkursu pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego (na płycie CD pliki w formacie: tiff, dwg, jpg, psd) dołączonego do części opisowej projektu,
 • organizatorzy nie przyjmują modeli architektonicznych,
 • organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów cyfrowych,
 • organizatorzy przyjmują prace konkursowe tylko w opakowaniach zwrotnych (tekturowe pudło, plastikowa teczka itp.).

Nagrody
Przewidywane są trzy równorzędne nagrody — dla autorki/autora (4 000 zł) i promotorki/promotora (1 000 zł). Ponadto autorzy prac nagrodzonych otrzymują statuetkę Architektura Betonowa autorstwa Dariusza Kozłowskiego

Z nadesłanych projektów jury wyróżnia dowolną ilość prac Nominacją do Nagrody. Nominację stanowi: dyplom konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA 2022 dla autorki/autora i promotorki/promotora pracy.

Kalendarium

 • składanie prac: do 02 października do 12 października 2023 roku. Materiały w formie plików pdf (plansze + opis) obronionej pracy
 • należy wysłać adres email architekturabetonowa@pk.edu.pl (ograniczenie do 20 mb) lub WeTransferem.
  obrady jury: połowa października 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż: 23 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowy Kotłownia przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Jury
Dziekan Wydziału Architektury PK i Komisarz Konkursu powołują jury w liczbie minimum pięciu osób, składające się z profesorów uczelni architektonicznych, w tym przewodniczącego jury oraz sędziego referenta. W skład Jury wchodzi przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu. Organizatorzy mogą zaprosić do udziału w pracach Jury architekta z kraju lub z zagranicy niebędącego nauczycielem akademickim.

Przewodniczącym jury jest Dziekan Wydziału Architektury PK lub inny członek jury. Komisarz konkursu jest członkiem jury. Sekretarze organizacyjni uczestniczą w pracach jury bez prawa głosu.

Skład jury zostanie podany na stronie konkursu.

Informacje pochodzą ze strony: www.beton.arch.pk.edu.pl

Sprawdźcie też inne konkursy na naszym portalu!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Politechnika Krakowska Wydział Architektury
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. 12 628 20 21
architekturabetonowa@pk.edu.pl
www.beton.arch.pk.edu.pl