Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci60
 • absolwenci61
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne4
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd29
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem:Zdrowy jak tur

organizator:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.03.2013

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem:Zdrowy jak tur

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ogłasza Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem: „Zdrowy jak tur”
Umiejętności i nawyki związane ze stylem życia, a więc i te, które dotyczą zdrowia kształtują się we wczesnym okresie życia. Hasło konkursu skłania uczestników do zaprezentowania miejsc aktywności i rekreacji w ich małej ojczyźnie (miejscowości, gminie, powiecie) a tym samym promocji tych miejsc jako ośrodków propagujących zdrowy styl życia.
Cele konkursu:
Zainteresowanie gimnazjalistów i licealistów miasta Turku i powiatu tureckiego wykonaniem prezentacji z wykorzystaniem takich technik jak fotografia, cykl fotografii, własnoręcznie nakręcony film, nagrany dźwięk, itp.; promocja miejsc przyjaznych zdrowiu i aktywnemu wypoczynkowi na terenie miasta i powiatu tureckiego; kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej; promowanie młodzieży uzdolnionej w kierunku grafiki komputerowej; integracja młodzieży uzdolnionej w kierunku informatyki, grafiki, a także dziennikarstwa.

1. Konkurs zorganizowany jest w kategorii prezentacji multimedialnej i ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział także członkowie kół informatycznych.
2. W prezentacji konkursowej należy przedstawić miejsca związane lub kojarzące się rekreacją, sportem i szeroko rozumianą aktywnością prozdrowotną. Każda prezentacja powinna zawierać aktualne zdjęcia, informacje o prezentowanym obiekcie/miejscu oraz o imprezach jakie są tam organizowane. Prezentacja może dotyczyć jednego lub wielu wybranych obieków/miejsc. Prace konkursowe mogą być wzbogacone o dane historyczne.
3. Na konkurs należy dostarczyć prezentację multimedialną wykonaną w programach Microsoft Power Point lub Macromedia Flash i zapisaną na płycie CD lub DVD w formatach: .avi, .pps, .swf.
4. Prace należy opatrzyć GODŁEM natomiast w załączonej zaklejonej kopercie umieścić informację z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, klasą i nazwą reprezentowanej szkoły.
5. Osoby, których prace:
nie zawierają podpisu autora;
prześlą kilka prac;
nie są uczniami szkół średnich lub gimnazjów powiatu tureckiego
będą zdyskwalifikowane.
6. Prace należy dostarczyć do 30 marca 2013 roku na adres:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku
Czytelnia Komputerowa i Zbiorów Multimedialnych 2
ul. Dworcowa 5
62 – 700 Turek
7. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe. O wartości nagród decyduje organizator, natomiast o przyznaniu nagród (2 nagrody i 2 wyróżnienia) w dwóch kategoriach wiekowych (do lat 16 i powyżej lat 16) postanawia jury powołane przez organizatora.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku 23 kwietnia 2013 roku. O finale Konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie lub za pośrednictwem szkoły. Nagrody należy odebrać osobiście w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
9. Prezentacje dostarczone w Konkursie nie będą zwracane. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji prac konkursowych w mediach i na stronie internetowej.
10. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem telefonu 063 278 52 34 wew. 16 lub 19.

Informacje pochodzą ze strony www.mipbp.turek.net.pl

Kontakt

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku
ul. Dworcowa 5
62 - 700 Turek


www.mipbp.turek.net.pl