Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na mural „Pamięć o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy”

organizator:

Wolskie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.12.2016

Konkurs na mural „Pamięć o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy”

Wolskie Centrum Kultury oraz Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie na projekt i wykonanie muralu o tematyce „Pamięć o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy” organizowanego w ramach Obchodów Dni Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Krzysztofa Strzałkowskiego.

Mural zostanie wykonany na ścianie budynku przy ulicy Płockiej 41 (od strony ulicy Górczewskiej). Powierzchnia ściany wynosi ok. 180 m2. Murale zmieniają wizerunek znanych nam miejsc, coraz częściej komentując przestrzeń miejsca czy czasu. Monumentalne, kolorowe, poetyckie czy awangardowe obrazy przywracają życie starym murom. Zapraszamy wszystkich artystów do projektu, który będzie opowieścią o 63 dniach Powstania Warszawskiego widzianego oczami ludności cywilnej.

Termin i miejsce nadsyłania prac
Każdy projekt powinien być dostarczony osobiście lub pocztą na adres: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa, do 30.12.2016 r., do godz. 12:00, z dopiskiem: Zgłoszenie do konkursu na projekt i wykonanie muralu (decyduje data doręczenia przesyłki). Projekty zgłoszone po ww terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.
Zgłoszone do konkursu na projekt i wykonanie muralu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Komisja konkursowa dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu na projekt i wykonanie muralu.

Nagrody
Z laureatem konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie zawarta umowa na wykonie zwycięskiego projektu opiewająca na kwotę 6000 złotych brutto (umowa obejmie w ramach wynagrodzenia za jego wykonie przeniesienie własności projektu muralu oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu). W przypadku zespołu autorskiego wskazana kwota podlega podziałowi pomiędzy jego poszczególnych członków w porozumieniu z osoba wyznaczoną do reprezentowania zespołu w kontaktach z Organizatorem. Nadto Organizator zapewnia środki na wykonie muralu w kwocie maksymalnie do 8 000 złotych brutto obejmujące m.in. zakup farb oraz koszty wynajęcia podnośnika.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.wck-wola.pl

Kontakt

Wolskie Centrum Kultury
ul. Działdowska 6
01-184 Warszawa
tel. 22 632 31 91 22
sekretariat@wck-wola.pl
www.wck-wola.pl

Dokumenty

do pobrania