Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie33
 • studenci87
 • absolwenci89
 • doktoranci26
 • naukowcy20
 • inni62
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie23
 • muzyczne2
 • artystyczne40
 • naukowe38
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie94
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa6
 • firma20
 • instytucja rządowa21
 • samorząd27
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na monografie o edukacji FRSE

organizator:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2020
wartość nagrody: 4000 zł

Konkurs na monografie o edukacji FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs na najlepsze monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez Fundację.

Nagrodą w konkursie jest wydanie – w formie tradycyjnej i elektronicznej – monografii najwyżej ocenionych w trakcie procedur przewidzianych w Regulaminie konkursu.

Oceny merytorycznej zgłoszonych Prac dokonuje Kapituła Konkursu – Rada Naukowa Wydawnictwa FRSE – której skład został podany na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.

Organizator informuje, że do końca 2020 r. wyłoni maksymalnie cztery Prace z Autorami/Redaktorami naukowymi monografii. Liczba ta może ulec zmianie w przypadku: niesatysfakcjonującego poziomu prac, zmiany budżetu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w części przeznaczonej na realizację Konkursu lub braku możliwości przeprowadzenia Konkursu.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. Prace zgłoszone do 30 maja, które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w I turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 30 lipca 2020 r.

Prace zgłoszone w terminie od 30 maja do 30 września 2020 r., które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w II turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 30 listopada 2020 r. W przypadku wyczerpania limitu nagród w I turze, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania II tury oceny merytorycznej.

Autorstwo całej Pracy zaakceptowanej do wydania i wyłonionej w ramach Konkursu będzie honorowane kwotą do 4000 zł brutto, a autorstwo rozdziałów w Pracy zbiorowej – do 1200 zł brutto. W wypadku Prac wieloautorskich lub przygotowanych pod redakcją kilku osób zasady podziału honorarium zostaną ustalone pomiędzy Organizatorem a zainteresowanymi stronami.

Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl) po zakończeniu oceny merytorycznej i procesu recenzowania ostatniej Pracy.

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Biurze Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pod numerem telefonu: 22 46 31 522 lub adresem e-mail: konkurs.monografie@frse.org.pl.

Pełna dokumentacja Konkursu i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.frse.org.pl

Konkursy naukowe dla doktorantów i doświadczonych naukowców umieszczane są cyklicznie na portalu Moje Stypendium. 

Kontakt

Biuro Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel. 22 46 31 522
konkurs.monografie@frse.org.pl
www.frse.org.pl