Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na małą formę użytkową Włocławki

organizator:

Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, Gmina Miasto Włocławek

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.06.2019
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na małą formę użytkową Włocławki

Włocławek nieprzerwanie przez około 120 lat produkował wyroby fajansowe. W Ośrodku Wzorcującym, pod nadzorem najlepszych projektantów, powstawała oryginalna i rozpoznawalna na skalę światową ceramika.

Nie słabnie zainteresowanie włocławskimi wyrobami ceramicznymi, dlatego też postał pomysł, aby tradycyjne wyroby fajansowe przestawić w nowoczesnej, oryginalnej formie, która stanowić może nowy element tożsamości Włocławka.

„Włocławki – Nowa Odsłona” to ogólnopolski konkurs na małą formę użytkową, adresowany jest przede wszystkim do artystów plastyków oraz studentów uczelni artystycznych, którzy nie krępując swojej wyobraźni mogą zaprezentować wizje na „Włocławki” w nowej odsłonie.

Projekt graficzny (wizualizacja) małej formy użytkowej winna być przesłana:

 • jako zgłoszenie elektroniczne przez stronę internetową wloclawki.galeriasztuki.wloclawek.pl (maksymalna wielkość pliku 80 MB) lub
 • na płycie CD/ DVD na adres: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek wraz ze wszystkimi załącznikami.

Projekty winny być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu, według wzoru: imię_nazwisko.pdf

Do Pracy Konkursowej obowiązkowo należy dołączyć:

 • Kartę Zgłoszenia Pracy Konkursowej wraz z Oświadczeniami stanowiącymi Załącznik nr 1.
 • Opis Koncepcji zawierający ideę projektu, znaczenie, przesłanie, szacunkowy koszt realizacji projektu, propozycję materiałów z jakich może być wykonany, itp. stanowiący Załącznik nr 2.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia Pracy Konkursowej wraz z załącznikami upływa  21 czerwca 2019 r. (decyduje data dostarczenia pliku z projektem Pracy Konkursowej lub data stempla pocztowego w przypadku przesyłki listowej).

Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnikiem może być jedna osoba lub zespół autorski. W przypadku współautorstwa nagrodzony projekt otrzymuje wyłącznie jedną nagrodę.

Uczestnik może złożyć jedną Pracę Konkursową. Praca Konkursowa może zawierać maksymalnie jeden projekt graficzny małej formy użytkowej/ dekoracyjnej przedstawiony w formie wizualizacji.

Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter konkursu otwartego ze szczególnym uwzględnieniem studentów wzornictwa, grafiki użytkowej, rzeźby, ceramiki, szkła, tkaniny, ubioru itp., oraz projektantów, firm projektowych i plastyków.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

WAŻNE TERMINY

 • 21 czerwca 2019 r. – ostateczny termin przesłania Prac Konkursowych wraz z załącznikami na adres Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek lub poprzez stronę: wloclawki.galeriasztuki.wloclawek.pl (decyduje data dostarczenia pliku z projektem Pracy Konkursowej lub data stempla pocztowego w przypadku przesyłki listowej). Prace konkursowe nadesłane po terminie i/lub w inny sposób naruszające wymogi niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa, nie będą przedmiotem oceny.
 • Do 31 sierpnia 2019 r., wybór najlepszych Prac Konkursowych przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora.
 • Do 31 października 2019 r., zostaną ogłoszone wyniki Konkursu oraz zostaną wręczone nagrody laureatom.

NAGRODY

Przewiduje się następujące nagrody:

 • I Nagroda w kwocie 5 000 zł
 • II Nagroda w kwocie 3 000 zł
 • III Nagroda w kwocie 2 000 zł

Łączna pula Nagród wynosi 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: wloclawki.galeriasztuki.wloclawek.pl

Kontakt

Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek
tel. 54 411 21 20
galerwlc@wp.pl
wloclawki.galeriasztuki.wloclawek.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

załączniki
regulamin