Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe7
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce

organizator:

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2017
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce

Naczelna Rada Adwokacka – Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA ogłosiła konkurs na jubileuszowy logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce. Termin nadsyłania prac mija 15 października br.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie jubileuszowego logotypu wraz z opracowaniem Księgi Znaku na 100-lecie Adwokatury. Logotyp powinien być zaprojektowany w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Oczekiwaną cechą logotypu jest nowoczesna forma komunikująca utrwaloną tradycję obecności Adwokatury w świadomości obywateli.

Logotyp będzie wykorzystywany w związku z Jubileuszem 100 – lecia Adwokatury, a jego odbiorcami będzie szerokie i różnorodne grono środowisk, w tym m.in. administracja centralna i samorządowa, środowiska akademickie, dziennikarze, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. W konkursie mogą uczestniczyć samodzielni Autorzy lub Zespoły Autorskie. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o wypełnienie Oświadczenia Autora (załącznik), które wraz z Utworem (logotypem) należy złożyć w formie wydruku oraz płyty CD/DVD z elektronicznym zapisem projektu plakatu do dnia 15 października 2017 r. do godziny 15:00, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie (Ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa). Na opakowaniu należy umieścić dopisek „Konkurs na logotyp”.

Opracowanie projektowe musi być przygotowane na planszach prezentacyjnych formatu A2, w układzie poziomym, naklejone na sztywne podłoże. Na odwrocie każdej planszy w prawym górnym rogu musi być umieszczone imię i nazwisko autora/autorów. Do plansz należy dołączyć elektroniczny zapis projektu na płycie CD/DVD. Utwór (logotyp) powienien być wykonany w pliku graficznym w formatach PNG, PDF, TIF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi. Skala 1:1 w przypadku projektów wykonanych całkowicie przy wykorzystaniu techniki komputerowej.
Liczba projektów zgłoszonych przez autora lub zespół nie jest ograniczona. Każdy utwór (logotyp) zgłoszony do konkursu powinien odwoływać się do jubileuszu 100-lecia Adwokatury. Logo Adwokatury Polskiej może być wykorzystane w utworach (logotypach) zgłaszanych do konkursu. Utwór (logotyp) musi być na odwrocie opisany metryczką z imieniem i nazwiskiem w sposób nie pozwalający na transfer podpisu na lico logotypu. Uczestnik konkursu do każdego logotypu powinien dołączyć kopertę zawierającą:
a. pisemne oświadczenie
b. kartę zgłoszenia zawierającą dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, adres, e-mail i numer telefonu w wersji papierowej i elektronicznej
c. podpisaną imieniem i nazwiskiem płytę CD/DVD z projektem/projektami

Jury, w składzie:
• adw. Ewa Czerska
• adw. Anisa Gnacikowska
• adw. Jerzy Zięba
• Joanna Sędek
Przyzna nagrodę główną ufundowaną przez: Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie w wysokości 5000 zł.

Informacje pochodzą ze strony: www.adwokatura.pl.

Kontakt

Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa

nra@nra.pl
www.adwokatura.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

oświadczenie
regulamin