Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na logo Województwa Małopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki, Sportu i Promocji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.08.2015

Konkurs na logo Województwa Małopolskiego

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo Województwa Małopolskiego. Potrzeba wyłonienia nowego projektu logo wynika z chęci unowocześnienia wizerunku regionu i zwiększenia potencjału komunikacyjnego znaku graficznego.

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych firm projektowych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych oraz do studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego, wzornictwa.

Zgłoszenia należy przesłać na adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub dostarczyć osobiście na:
Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (parter, nowy budynek)

z widocznym dopiskiem: „Departament Turystyki, Sportu i Promocji – Konkurs na projekt logo Województwa Małopolskiego – nie otwierać!”.

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 3 lipca do dnia 14 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 15 września 2015 r.

Informacje pochodzą ze strony:http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1076083.html

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków