Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci33
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne19
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd11
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na logo Województwa Małopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki, Sportu i Promocji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.08.2015

Konkurs na logo Województwa Małopolskiego

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo Województwa Małopolskiego. Potrzeba wyłonienia nowego projektu logo wynika z chęci unowocześnienia wizerunku regionu i zwiększenia potencjału komunikacyjnego znaku graficznego.

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych firm projektowych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych oraz do studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego, wzornictwa.

Zgłoszenia należy przesłać na adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub dostarczyć osobiście na:
Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (parter, nowy budynek)

z widocznym dopiskiem: „Departament Turystyki, Sportu i Promocji – Konkurs na projekt logo Województwa Małopolskiego – nie otwierać!”.

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 3 lipca do dnia 14 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 15 września 2015 r.

Informacje pochodzą ze strony:http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1076083.html

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków