Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci64
 • absolwenci63
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe40
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie55
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd24
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na logo Województwa Małopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki, Sportu i Promocji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.08.2015

Konkurs na logo Województwa Małopolskiego

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo Województwa Małopolskiego. Potrzeba wyłonienia nowego projektu logo wynika z chęci unowocześnienia wizerunku regionu i zwiększenia potencjału komunikacyjnego znaku graficznego.

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych firm projektowych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych oraz do studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego, wzornictwa.

Zgłoszenia należy przesłać na adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub dostarczyć osobiście na:
Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (parter, nowy budynek)

z widocznym dopiskiem: „Departament Turystyki, Sportu i Promocji – Konkurs na projekt logo Województwa Małopolskiego – nie otwierać!”.

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 3 lipca do dnia 14 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 15 września 2015 r.

Informacje pochodzą ze strony:http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1076083.html

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków