Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci66
 • absolwenci67
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne5
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie71
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa4
 • firma11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd33
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo Warszawskiej Opery Kameralnej

organizator:

Warszawska Opera Kameralna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2020
termin rozstrzygnięcia: 16.11.2020
liczba nagród: 1
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na logo Warszawskiej Opery Kameralnej

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie logo „60-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej”. Swoje prace można przesyłać do 31 października 2020 roku.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, zwanego „logo”, charakteryzującego się prostotą i łatwością zapamiętywania.Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystywane do promocji Warszawskiej Opery Kameralnej w roku 60 -lecia istnienia Instytucji.

Logo powinno występować łącznie z nazwą „Warszawska Opera Kameralna”. Przy opracowywaniu logo „60-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej” uczestnicy Konkursu zobowiązani są uwzględnić postanowienia ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509), postanowienia innych obowiązujących przepisów prawa, jak również charakter i zadania podmiotu, dla którego opracowywany jest znak graficzny.

Konkurs prowadzony będzie zgodnie z następującym terminarzem w roku 2020:

 • ogłoszenie Konkursu: w dniu przyjęcia Regulaminu przez Organizatora poprzez opublikowanie jego treści na stronie internetowej Organizatora i social mediach Organizatora;
 • składanie prac konkursowych: do 31 października 2020 r.;
 • ogłoszenie wyników nastąpi 16 listopada 2020 r.

Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zmiany ww. terminów. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje uczestników stosowną informacją na stronach internetowych oraz pocztą elektroniczną.

W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda – dla autora zwycięskiej pracy konkursowej – Laureata, Organizator przeznaczył nagrodę finansową w wysokości 5000 zł brutto.

Podstawą do przekazania nagrody finansowej będzie podpisanie porozumienia oraz przekazanie Organizatorowi przez autora zwycięskiej pracy konkursowej – logo w pro­gramie do wek­torowej obróbki gra­fiki, w podstawowym, achromatycznym oraz monochromatycznym (pozytyw i negatyw) wariancie kolorystycznym, w formie elektronicznej, w formatach: .eps, .ai, .jpg w terminie 7 dni od dnia podpisania porozumienia i przekazania praw autorskich.
Przyjmując nagrodę finansową Laureat zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Każdy uczestnik Konkursu może złożyć jedną pracę konkursową. Uczestnik, który złoży więcej niż jedną pracą konkursową zostanie wykluczony z Konkursu.

Prace konkursowe należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@operakameralna.pl

O terminie złożenia pracy decydować będzie data i godzina wpływu na skrzynkę pocztową Organizatora. Wiadomość elektroniczna powinna w temacie zawierać hasło: „60-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej”.

Na pracę konkursową, o której mowa w ust. 1, składają się:

 • projekt logo przygotowany zgodnie z wytycznymi określonym w Regulaminie, w formacie .PDF i/lub .jpg, prezentującej logo w podstawowym, achromatycznym oraz monochromatycznym (pozytyw i negatyw) wariancie kolorystycznym
 • skan podpisanej własnoręcznie karty zgłoszenia (dostępnej jako załącznik do Regulaminu), adres i dane kontaktowe uczestnika Konkursu.

Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Praca konkursowa musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace, które zostały uprzednio zgłoszone w ramach innego konkursu lub wcześniej realizowane.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: repertuar.operakameralna.pl

A po więcej ciekawych propozycji konkursów artystycznych zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Warszawska Opera Kameralna
al. Solidarności 76b
00-145 Warszawa
tel. 22 628 30 96
sekretariat@operakameralna.pl
www.operakameralna.pl

Dokumenty

do pobrania