Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo "Solaris"

organizator:

Uniwersytet Jagielloński, Centrum Promieniowania Synchrotronowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 24.01.2011

Konkurs na logo "Solaris"

Narodowe CentrumPromieniowania Synchrotronowego „SOLARIS” działające w strukturach Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na projekt swojego logo/logotypu.

Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca doświadczenie w realizacji stron internetowych i/lub projektów graficznych stron internetowych. Doświadczenie należy potwierdzić przedstawiając odnośniki i obrazy wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat projektów graficznych wybranych stron. Do konkursu zgłaszane mogą być jedynie te prace, które nie były zgłaszane do innych konkursów. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć projektów oraz przygotowanych na ich podstawie Logotypów. 

Każdy projekt oceniany będzie indywidualnie. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 24 stycznia 2011 r.  do godziny 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mail@synchrotron.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Promieniowania Synchrotronowego, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 / pok. P.1.6, z dopiskiem „Konkurs – Logo”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia. Nadesłane prace
nie będą zwracane. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.

Projekt Logo/Logotypu powinien charakteryzować nowoczesne centrum badań multidyscyplinarnych i nawiązywać do charakteru prowadzonej działalności oraz jej przedmiotu. Winien korespondować z nieagresywną strategią marketingową Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, opartą na wyjątkowej dbałości o komfort
pracy badaczy wykonujących pomiary na urządzeniu (synchrotronie) i/lub akcentującą rolę Centrum w upowszechnianiu nauk ścisłych. Intencją Organizatora jest budowanie wizerunku Centrum, jako miejsca otwartego i przyjaznego.

Logotyp winien zawierać stylizację słowa „SOLARIS” – stanowiącego nazwę  polskiego synchrotronu i jednocześnie będącego tytułem powieści Stanisława Lema wraz z rozwinięciem nazwy: „Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego”

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego jest jednostką wewnętrzną Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz ma charakter ogólnopolskiego centrum badawczego o znaczeniu międzynarodowym. Projekt Logotypu nie powinien zawierać herbu Uniwersytetu. Projekt może nawiązywać do identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego opisanej w Księdze Znaku Uniwersytetu, dostępnej na stronie: 
http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/identyfikacja.

Projekty Logo/Logotypu powinny nadawać się do różnorodnego wykorzystania oraz powinny zapewnić przejrzystą i łatwą do utrzymania strukturę bez względu na technikę
wykonania.

Autor winien posiadać prawa do wykorzystanego kroju czcionki lub wykorzystać czcionkę uznaną za otwarcie dostępną.

Każdy zgłoszony projekt Logo i sporządzonego na jego podstawie Logotypu musi zostać przekazany w dwóch formatach: do wglądu: TIFF lub PDF (rozdzielczość 300 dpi, najkrótszy z boków Logo/Logotypu minimalnie 600px) oraz finalnym: CDR lub AI lub EPS. Projekt musi także zawierać ogólny opis znaku wraz z informacją dotyczącą wybarwienia poszczególnych elementów w formie próbnika koloru CMYK lub Pantone

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora zwycięskiej pracy do zawarcia umowy na opracowanie koncepcji identyfikacji wizualnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, w szczególności projektu graficznego strony internetowej Centrum. Wartość Kontraktu to 8 000zł netto.

Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie przez zwycięzcę konkursu na zlecenie
Organizatora, w terminie 6 tygodni od dnia podpisania Kontraktu, koncepcji identyfikacji wizualnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, a w szczególności:

– przygotowanie projektu graficznego strony WWW (strony głównej i przykładowej podstrony) wraz z opisem, przy czym Zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie udostępnić Organizatorowi pliki graficzne niezbędne do wykonania strony a elementy tworzące winny być zamieszczone na osobnych warstwach, aby umożliwić swobodne izolowanie i modyfikowanie elementów projektu oraz ich zapis,

– przygotowanie co najmniej 2 elementów graficznych (np. rysunek, zdjęcie), które obok logo i logotypu będą również używane w innych mediach jako element skojarzony.

Informacje pochodzą ze strony www.krakow.dlastudenta.pl.

Kontakt

Uniwersytet Jagielloński, Centrum Promieniowania Synchrotronowego
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków


www.uj.edu.pl