Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo promocyjne Milówki

organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Konkurs na logo promocyjne Milówki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu logo promocyjnego Milówki, które stanie się oficjalnym symbolem identyfikacji wizualnej wsi i będzie przeznaczone do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo promocyjnego Milówki. W konkursie zostaną wybrane i nagrodzone prace konkursowe, które najlepiej będą spełniać oczekiwania Organizatora.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim może wziąć każdy. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Do składanych prac konkursowych należy dołączyć wypełniona kartę zgłoszeniową (Załącznik Nr 1 Regulaminu) wraz z opisem, w jaki sposób przedstawiony projekt nawiązuje do Milówki, a także uzasadnienie doboru kolorów. Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwie prace.

Prace należy składać lub przesłać drogą pocztową na adres:

Zbigniew Indyk
Urząd Gminy w Milówce
34-360 Milówka
ul.Jana Kazimierza 123

z dopiskiem „Konkurs na logo promocyjne Milówki”

W kopercie głównej należy umieścić dwie zaklejone koperty, opatrzone godłem lub hasłem uczestnika konkursu (godła lub hasła na tych kopertach winny być identyczne). W pierwszej karta konkursowa zawierająca opis i uzasadnienie doboru kolorów, w drugiej praca konkursowa z dopiskiem na kopercie „Konkurs na logo promocyjne Milówki”.

Termin zgłaszania prac upływa 30 września 2010 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Projekty zgłoszone po tym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.

Projekt logo promocyjnego Milówki powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania zarówno na przedmiotach codziennego użytku, jak też na materiałach promocyjnych i reklamowych oraz nośnikach elektronicznych i grafice internetowej oraz na tablicach informacyjnych przy wjazdach do miejscowości.

Projekt znaku promocyjnego powinien zawierać dowolną kombinację „słów” i „rysunków”, w jednym lub więcej kolorach. Może być wykonany dowolną techniką, tradycyjną lub komputerową. W pierwszym przypadku wymagana jest konwersja projektu do wersji elektronicznej. Prace konkursowe należy składać w następujących formatach:

 • kolorowy wydruk w rozmiarze 150mm x 150mm na sztywnym białym papierze formatu A4
 • wersja elektroniczna zapisana na płycie CD lub DVD w formatach: wektorowym (cdr), do którego należy dołączyć opis techniczny dotyczący wykorzystanych kolorów, a także JPG (300 DPI), pliki powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez utraty jakości i proporcji obrazu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Milówce w 30 dni od daty zakończenia terminu składania prac konkursowych. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator niezwłocznie zawiadomi wszystkich uczestników biorących udział w konkursie. Autor/autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o zwycięstwie telefonicznie i listownie. Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.milowka.pl

W konkursie przewidziane są nagrody :

 • pierwsze miejsce 1.200.00 złotych
 • drugie miejsce 800.00 złotych
 • trzecie miejsce 600.00 złotych

Informacje pochodzą ze strony www.milowka.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka
tel.: (33) 863 73 99
gok.milowka@interia.pl
www.milowka.pl