Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na logo – Piła 500

organizator:

Muzeum Stanisława Staszica

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2010

Konkurs na logo – Piła 500

Cel konkursu:
Pozyskanie w drodze konkursu znaku graficznego (logo), który będzie godłem jubileuszu
500-lecia potwierdzenia/nadania Pile praw miejskich (1513-2013). Znak ma posiadać wysokie
walory artystyczne i użytkowe. Ma służyć do celów popularyzatorskich, reklamowych i
identyfikacyjnych, realizowanych w różnych formach i technikach, związanych z obchodami
tego jubileuszu.

Warunki uczestnictwa:
konkurs jest adresowany do artystów grafików oraz studentów uczelni artystycznych w Polsce
– projekt powinien odnosić się do założeń ideowych konkursu i winien zawierać napis: PIŁA 500
– na konkurs można nadesłać do 3 projektów graficznych
– projekt z oznaczeniem skali w czytelnym pomniejszeniu należy przedłożyć w formie wydruku na A-4
– projekt należy przedstawić w wersji czarno-białej i kolorowej (jeżli taka wersja jest przez
autora zaprojektowana, w takim przypadku należy podać definicje kolorów (Pantone, CMYK)
– projekt (w każdej z wersji) powinien być ponadto zdokumentowany w zapisie elektronicznym
(na CD) jako grafika wektorowa, oraz jako JPG i TIFF – przy rozdzielczości 300 DPI, docelowo
dłuższy bok nie mniej niż 200 mm
– projekty winne być opisane: imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail, nazwa uczelni
w przypadku studentów (opis na odwrocie wydruków oraz na płycie)

Projekty należy składać do 30 kwietnia 2010 r.

Prace należy przesyłać na adres:
Muzeum Stanisława Staszica
ul. Browarna 18
64-920 Piła
z dopiskiem: Konkurs PIŁA 500

Informacje pochodzą ze strony www.triennial.cracow.pl

Kontakt

Muzeum Stanisława Staszica
ul. Browarna 18
64-920 Piła