Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo Parku Kultury w Starachowicach

organizator:

Park Kultury w Starachowicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2020
liczba nagród: 1
wartość nagrody: 2000 zł

Konkurs na logo Parku Kultury w Starachowicach

Park Kultury w Starachowicach ogłasza konkurs na stworzenie znaku identyfikacji graficznej (logo) Parku Kultury. Prace można przysyłać do 15 grudnia 2020 roku.

Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych spełniających i akceptujących warunki Regulaminu.

Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski. Rekomendowany jest udział profesjonalistów (grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych) jednak nie jest to warunek konieczny.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu,
 • dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w regulaminie,
 • dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do regulaminu.

Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:

 • składać się z nazwy instytucji, jej skrótu lub znaku graficznego kojarzącego się z instytucją kultury lub dowolnej kombinacji powyższych,
 • działać jako symbol,
 • budzić dobre skojarzenia z Parkiem Kultury,
 • być oryginalny ale łatwy do zapamiętania,
 • być łatwo skalowalny,
 • być czytelny w wersji kolorowej i czarno-białej.

Projekt logo powinien jednoznacznie kojarzyć się z instytucją kultury, w syntetyczny sposób wyrażać jej charakter, zadania i aspiracje.

Projekt powinien zawierać wersję kolorową (dopuszczalne jest użycie maksimum czterech kolorów) i czarno-białą znaku. Projekt może być dostarczony:

 • w formie rysunku lub grafiki na papierze,
 • w dowolnej technice graficznej w wersji elektronicznej(na płycie CD, DVD jako pliki: CDR, JPG lub PDF i w formacie wektorowym; wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji) oraz w postaci wydruków komputerowych z tych plików.

Prace konkursowe, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie, należy złożyć lub przesłać na adres: Park Kultury ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, z adnotacją na kopercie: „Konkurs logo Park Kultury” w wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego).

W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł (brutto).

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 15 stycznia 2021 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Parku Kultury.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: parkkultury.starachowice.eu

A po więcej informacji o konkursach artystycznych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Park Kultury
ul. Radomska 21
27-200 Starachowice
tel. 41 274 65 25
biuro@parkkultury.eu
parkkultury.starachowice.eu

Dokumenty

do pobrania