Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne3
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie70
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

organizator:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2011

Konkurs na logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) dla NCBR.

Celem Konkursu jest pozyskanie znaków i identyfikacji graficznej dla jednostki organizacyjnej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci, doktoranci oraz absolwenci polskich uczelni artystycznych i projektowych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w regulaminie Konkursu;
 • dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym regulaminie;
 • dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu Konkursu i dostępnej na stronie internetowej NCBR.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie logotypów dla potrzeb Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Projekty logo należy przygotować w 3 wersjach kolorystycznych: kolorowa, czarno-biała i w skali szarości. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów logo.
Prace konkursowe  muszą być dostarczone jako wydruki w formacie A4 oraz w formie elektronicznej (na płycie CD, format pliku: PDF). Wydruki muszą zawierać logotyp w dwóch wielkościach: logotyp o podstawie 15 cm oraz pomniejszony logotyp o podstawie 1.5 cm. Wydruki muszą być podpisane z tyłu pracy, w górnym prawym rogu godłem składającym się z  dwóch liter (inicjałów Autora, w przypadku grupy należy wybrać Lidera, którego inicjały znajdą się w godle) i trzech dowolnych cyfr. Poszczególne prace konkursowe w formie elektronicznej należy podpisać stosując jako nazwę godło.Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i powinny być wolne od wad prawnych. Prace konkursowe mogą być pracą zbiorową.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie należy złożyć  lub przesłać na adres:
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa, pok. 204
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na projekt logo NCBR”.

Termin składania prac konkursowych upływa 15 grudnia 2011 r.

Nagrody
Przyznana zostanie jedna nagroda główna oraz jedno wyróżnienie.
Laureat nagrody głównej otrzyma nagrodę pieniężną o wartości 6 000 PLN słownie: sześć tysięcy złotych 0/100 gr).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 grudnia 2011 r. na stronie internetowej NCBR, natomiast laureat zostanie dodatkowo powiadomiony drogą mailową.

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Zalewska
Sekcja Informacji i Promocji
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tel.: 785 661 474
e-mail: a.zalewska@ncbir.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony www.ncbir.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. 785 661 474
a.zalewska@ncbir.gov.pl
www.ncbir.pl